هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مولتي ويتامين تراپوتيـك(MULTIVITAMIN THERAPEUTIC)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :1099

موارد مصرف :

 فرآورده هاي مولتي ويتامين تراپوتيـك ممكن است در بيماران مبتلا به كمبود ويتامين هـا مفيـد باشند. ايـن فـرآورده هـا در حـالات مرضـي كـه نيـاز بـه موادغذايي و ويتامين ها افزايش مي يابد، ماننـد اعتيـاد بـه الكل، پركاري تيروئيـد، آسـيب يـا بيمـاري شـديد يـا در مواردي كه جذب، مصرف و دفع ويتـامين هـا غيرطبيعـي است، مانند سندرم سوءجذب، مصرف ميشود.

 هشدارها:

 1- دربيمــاران ديــاليزي، مــصرف مقــاد ير بيــشتري از ويتامينها و املاح معدني ممكن است نياز باشد.

 2- بعـضي از ويتـامين هـا بخـصوص ويتـامين A و D و بسياري از مواد معـدني در مقـادير زيـاد سـمي هـستند . بنابراين مقدارمصرف فـرآورده هـا ي مـولتي ويتـامين بايـد براساس رژيم غذايي و نياز بيمار تنظيم شود.

 3- مقدارمــصرف ويتــام ين A، بــه منظــور اجتنــاب از هيپرويتامينوز، بايد محدود شود.

 4- فرآوردههاي مولتي ويتامين تراپوتيك نبايد به عنـوان مكمــل غــذايي مــصرف شــوند . درصــورت مــصرف ايــن فرآوردهها مراقبت دقيق از بيمار ضروري است.

 مقدار مصرف :

روزي يك قـرص يـا يـك كپـسول يـا طبق دستور پزشك مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Capsule: Vit. A 25000 IU + Vit. B1 20 mg + Vit. B2 5 mg + Nicotinamide 50 mg+ Vit. B6 10 mg + Vit. B12 5 mcg + Vit. C 150 mg + Biotin 0.25 mg + Vit. D 1000 IU + Vit. E 10 mg + Folic Acid 1 mg Dexpanthenol 10 mg + Ca 100 mg + Mg + 5 mg + Mn 0.5 mg + Mo 0.1 mg + Fe 10 mg + Zn 0.5 mg

Tablet: Vit. A 25000 IU + Vit. B1 20 mg .Vit. B2 5 mg + Nicotinamide 50 mg + Vit B6 10 mg + Vit. B12 5 mcg + Vit. C 150 mg + Biotin 0.25 mg + Vit. D 500 IU + Vit. E 10 mg + Folic Acid 1 mg +

Calcium pantothenate 11.6 mg + CaHPO4 + 2H2O 129 mg + MnSO4, 4H2O 2.05 mg MgO 30 mg + CuSO4

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد