هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ميـرتكس (MYRTEX)

تعداد بازدید : 1265

موارد مصرف :

 قطـره ميـرتكس جهـت درمـان آفـت مينوز بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

منـو و سـزكوئي تـرپن هـا ي موجـود در اسانس مورد داراي خاصـيت ضـدباكتريايي، ضـدقارچي و دزانفكتانت ميباشد.

 اجزاء فرآورده :

 قطره ميرتكس حـاوي اسـانس گيـاه مورد (Myrtus communis) به ميزان 57/7% (حـاوي حداقل 946 ميليگرم سينئول) ميباشد.

 مواد موثره :

روغن هـا ي فـرار ماننـد 1 و 8- سـينئول، آلفاپينن، ميرتنول، ليمونن، ميرتول.

 هشدارها:

1-بامصرف اين فرآورده احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك وجود دارد . از آنجايي كـه اسـانس مـورد بـرروي صـورت كودكان موجب اسپاسم حنجره و بـرونش، حمـلات شـبه آسم و حتي نارسايي تنفسي ميگردد، در هنگـام مـصرف اين فرآورده در افراد فوق مـي بايـد احتيـاط لازم صـورت گيرد.

2-رصورت وجود التهاب مجاري گوارشـي يـا صـفراوي وبيماريهاي كبدي مصرف داخلي ايـن فـرآورده ممنـوع است.

3-ايمنــي مــصرف ايــن فــرآورده در دوران بــارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود

 عوارض جانبي:

1- مصرف داخلي مورد در مـوارد نـادر موجـب تهـوع، استفراغ و اسهال ميگردد.

2- در نــوزادان و كودكــان موجــب اسپاســم حنجــره، اسپاسم بـرونش، حمـلات شـب هاسـمي و حتـي نارسـايي تنفسي ميگردد.

 مقدار مـصرف :

روزي 5-6 بـار هـر بـار 10 قطـره از محلول را روي تنظيف ريختـه، بـه مـدت 30 ثانيـه روي ضايعه قرار دهيد.

 اشكال دارويي :

 Drop

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد