هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ماتريکا (Matrica)

گیاهی

تعداد بازدید :829

موارد مصرف :

 اين فرآورده براي درمان التهاب بافـت مخاطي دهان و ساير قسمت هاي دستگاه گوارش و التهـاب مجاري تنفسي (به صورت بخور ) بكار ميرود. علاوه براين داراي اثرات ضداسپاسم و ضدنفخ ميباشد.

 مكانيسم اثر :

 فعاليت ضد التهابي عـصاره بابو نـه بيـشتر بواسطه تركيبات ماتريسين (پيشتاز كامازولن )، بيزابولـول و اكسيد هاي آن بوده كه عمده ترين تركيبـات موجـود در عــصاره را تــشكيل ميدهنــد . ايــن فعاليــت بــه عمــل آنتـياكـسيدان آنهـا نـسبت داده شـده اسـت. مطالعـات Invitro نشان داده است كه عصاره بابونـه موجـب وقفـهسيكلواكــسيژناز و ليپواكــسيژناز شــده، در نتيجــه توليــد پروســتاگلاندينهــا و لوكــوترينهــا را متوقــف مينمايــد. آپيژنين موجود در عصاره بابونه علاوه بر وقفـه در ايجـاد محصولات 5-ليپواكسيژناز و سيكلو اكسيژناز (نظيـر 12- ليپواكـسيژناز) موجـب مهـار آزادسـازي هيـستامين نيـز ميگردد. اثرات آنت ياسپاسـموديك بابونـه بـه آپـي ژنـين نسبت داده ميشود كه ميزان اين اثر نسبت بـه پايـاورين 3/92 برابر قويتراست.

 اجزاء فرآورده :

ايـن فـرآورده از عـصاره هيـدروالكلي گياه بابونـه (Matricaria chamomilla) تهيـه شـده است كه حاوي حداقل 0/2% اسانس (حـاوي حـداقل 7% كامازولن) ميباشد.

 مواد موثره :

روغـن هـا ي فـرار نظيـر كامـازولن، آلفـا - بيزابولول و فلاونوئيد آپيژنين.

 موارد منع مصرف :

 اين فرآورده در افراد حـساس بـه بابونه و بيماران مبتلا به آسم منع مصرف دارد. هشدارها: ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عــوارض جــانبي:

در افــراد حــساس احتمــال بــروز واكنشهاي آلرژيك (درماتيت تماسي، آنافيلاكسي ) وجود دارد.

 تداخلهاي دارويي:

1-  مصرف اين فرآورده ميتواند موجب تشديد اثر سـاير داروهاي آرامبخش (به ويژه بنزوديازپينها) گردد.

2- در مــصرف همزمــان بــا وارفــارين بــه علــت وجــود هيدروكسي كومارين در بابونه ممكن است اثرات وارفارين افزايش يابد.

 نكات قابل توصيه :

دركاربرد دارو به عنوان ضد التهاب و سوزش مخاط معده و روده بايد مقـدار مـصرف توصـيه شده، نيم ساعت قبل از غذا ميل شود.در كاربرد قطره بابونه بعنوان ضداسپاسم و ضـدنفخ، بايـد دارو يكساعت بعد از غذا ميل گردد.

 مقدار مصرف:

 به عنوان د هانشويه:

روزي سه بار هر بار 5 ميلي ليتر (يك قاشق مرباخوري ) از فـرآورده را بـا نـصف ليـوان آب ولرم مخلوط و غرغره نمايند.

 به صورت بخور : 15

 ميلي ليتر از فـرآورده را در يـك ليتر آبجوش ريخته 1-2 بار در روز بخور داده شود.

خوراكي:

بزرگـسالان روزي 3 بـار، هـر بـار 30 قطـره و اطفال روزي 3 بار، هر بار 10-20 قطـره در يـك فنجـان آب ولرم مصرف شود.

 اشكال دارويي :

Drop

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد