هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نلفیناویر(NELFINAVIR)

تعداد بازدید : 30930

موارد مصرف :

 اين دارو همراه با سـاير دارو هـا ي ضـد رتروويروس، در درمان عفونت HIV مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو يك مهاركننده پروتئاز با فعاليت ضدويروس HIV ميباشد.

 فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خـوراكي جـذب و اوج غلظت پلاسمايي آن 2-4 ساعت پـس از مـصرف حاصـل ميشود. جذب دارو با غذا افزايش مـي يابـد . ايـن دارو تـا 98% به پروتئين هاي پلاسما پيونـد مـي يابـد . متابوليـسم دارو كبدي و دفع آن عمدتاً از راه مدفوع ميباشـد . نيمـه عمر نلفيناويز 3/5-5 ساعت ميباشد.

 هشدارها:

1-اين دارو در بيماران مبتلا به بيماري هاي كبـدي بايـد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- در طول درمان با اين دارو بيمـار بايـد مايعـات كـافي بنوشد.

 3- بيماران مبتلا به ديابت در طول مصرف اين دارو بايـد تحت نظر باشند، زيرا نلفيناوير موجب افزايش قندخون يا بدترشدن ديابت ميگردد.

 4- مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به هموفيلي بايد بـا احتياط فراوان صورت گيـرد، زيـرا خطـر بـروز خـونريزي وجود دارد . در صورت بروز كم خـوني هموليتيـك مـصرف اين دارو بايد قطع شود.

عوارض جانبي :

 شايعترين عوارض اين دارو عبارتنـد از تهوع، استفراغ و اسهال. سـاير عـوارض گـزارش شـده دارو شامل درد هـا ي شـكمي، اخـتلالات چـشائي، اخـتلال در خواب، سردرد، سرگيجه، خستگي، درد عضلات و مفاصـل ميباشد. بروز بثورات جلـدي، ليپوديـستروفي (جابجـايي چربيهاي زيرپوستي ) و آسيب كليه نيز بندرت با مـصرف اين دارو گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با سـاير داروهايي كه متابوليـسم كبـدي دارنـد، بايـد بـا احتيـاط صورت گيرد، زيـرا احتمـال افـزايش غلظـت سـرمي دارو وجود دارد . همچنين مصرف همزمان اين دارو با دارو هـا ي القاكننده آنزيم هاي كبدي موجب كاهش غلظـت سـرمي دارو ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1-كاهش مقدار مصرف دارو در بيماران مبـتلا بـه عيـب كار كبد توصيه ميشود.

 2- بهتر است اين دارو همراه با غذا مصرف شود.

 مقدار مصرف:

بزرگــسالان: مقــدار 1/25 گــرم دو بــار در روز يــا 0/75 گرم سه بار در روز همراه با غذا مصرف ميشود. كودكان: مقدارمـصرف نلفينـاوير در كودكـان بـا سـن 3-13 ســــال 50-55 mg/kg دو بــــار در روز يــــا 25-30mg/kg سه بار در روز ميباشد.

 اشكال دارويي :

Tablet: 250 mg , 625 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد