هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نيستاتين(NYSTATIN)

ضد قارچ

تعداد بازدید :11865

موارد مصرف :

نيستاتين دردرمان كانديدياز ناشـي از كانديدا آلبيكانس وساير گونه هاي كانديدا مصرف ميشود. نيستاتين در درمان كچلي ريـش و سـر ودرعفونـت هـاي واژينال هم مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

نيستاتين با اتصال به استرول هاي موجود در غشا ء سلولي قارچ و تغييرات در نفوذپذيري غشا ء باعث ميشود كه محتويات ضروري داخـل سـلولي قـارچ از آن خارج شوند.

فارماكوكينتيك:

نيستاتين از مجراي گوارش وياپوست سالم و غشاهاي مخاطي جذب ن ميشود. تقريباً تمـام دارو بعد از مصرف خوراكي بـه صـورت تغييـر نيافتـه ازطريـق مدفوع دفع ميشود.

عوارض جانبي :

تهوع، استفراغ، اسهال، تحريك پوستي كه قبل از درمـان وجـود نداشـته از عـوارض جـانبي دارو است. درصورت مصرف موضعي دارو از پانسمان بـسته در موضـع بايـد خـودداري شـودو در صـورت مـصرف آن در نوزادان از پيچيدن سفت پاي بچه و يا استفاده از شلوارك پلاستيكي نيز بايد اجتناب شود.

مقدار مصرف :

خوراكي بزرگــسالان: مقــدار 000،600 - 000،400 واحــد از سوسپانـــــسيون خـــــوراكي 4 بـــــار در روز يـــــا 000،100-000،500 واحـد از قـرص 3 يـا 4 بـار در روز مصرف ميشود. كودكان: درنوزادان نـارس وكـم وزن مقـدار 000،100 واحد 4 بار در روز مصرف ميشود. مقدار مصرف قرص در كودكان بالاي 5 سال 000،500 واحد 4 بار در روز است. موضعي بزرگسالان وكودكـان : 2 يـا 3 بـار در روز بـر روي پوست ماليده ميشود. واژينال مقدار 000،100 واحد يـك يـا دوبـار در روز بـه مـدت 2 هفته مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

U 000,100: Tablet Vaginal

U 000,500: Tablet

ml/U 000,100: Suspension For Powder

g/U 000,100: Ointment

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد