هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نفازولين آنتازولين (Naphazoline antazoline)

تعداد بازدید : 1038

موارد مصرف :

 اين فرآورده به منظور تخفيف تحريك يا احتقان چشم يا درمان علائم آلرژيك التهاب يا عفونـت چشم به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 نفازولين يك آمين مقلد سمپاتيك اسـت كه بـا تحريـك مـستقيم گيرنـده هـاي آلفـاي موجـود در شريانچهها، موجب تنگ شدن اين عـروق و رفـع احتقـان چشم يا بينـي مـي گـردد . آنتـازولين يـك مـسدودكننده گيرنده H1 هيستامين است كـه پاسـخ عـضلات صـ اف را نسبت به اثر هيستامين مهار ميكند.

 موارد منع مـصرف :

 ايـن دارو در گلوكـوم بـا زاويـه باريك (مگر تحت شرايط خاص) نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- استفاده از اين دارو در كودكان و نوزادان، به دليـل امكان بروز ضعف سيستم عصبي مركزي و در نتيجه اغماء و كاهش شديد دماي بدن، توصيه نميشود.

 2- مصرف دارو بيشتر از مقدار تجويز شـده و يـا بـراي مدتي طولانيتر از 72 ساعت توصيه نميشود.

 عـوارض جـانبي:

درصـورت جـذب سيـستميك دارو، احتمــال بــروز افــزايش فــشار داخلــي چــشم بــه دليــل گشادشدن مردمك چشم، احتمـال بـروز سـوزش موقـت چشم، آريتمي قلبي و زيادي قندخون ناش ي از نفازولين و نيز امكان ايجاد خوابآلودگي وجود دارد.

 تداخلهاي دارويـي :

همزمـان مـصرف ايـن دارو بـا مهاركنندههـاي آنـزيم مونـوآمين اكـسيداز (MAO) يـا داروهاي ضدافسردگي سـه حلقـه اي، احتمـال بـالارفتن فشارخون را افزايش مي دهد.

 نكات قابل توصيه:

1- پس از هر بار مصرف ، در ب ظرف بايد بخوبي بـسته شده و فرآورده در جائي دور از نور نگهداري شود.

 2- مــصرف ايــن دارو در كودكــان و نــوزادان توصــيه نميشود.

مقدار مـصرف :

مقـدار 1-2 قطـره بـر روي ملتحمـه چكانده ميشود كـه برحـسب نيـاز ايـن مقـدار هـر 3-4 ساعت تكرار ميگردد.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Drops: Naphazoline HCl

0.05% + Antazoline Phosphate 0.5%

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد