هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

او آر اس(ORS)

تعداد بازدید : 1035

موارد مصرف :

ايـن فـرآورده بـراي جبـران امـلاح از دست رفته در اسهال هـاي متوسـط و بـراي پيـشگيري از تشديد دهيدراتاسيون مصرف ميشود.

فارماكوكينتيـك:

 بخـوبي از دسـتگاه گـوارش جـذب ميشود. وجود گلوكز جذب املاح را افزايش ميدهد.

 عوارض جانبي :

 درصورت مصرف بيش از ا ندازه ممكـن است در نوزادان كمتر از يكسال منجر به تشنج گردد . پف كردن پلك ها و تشنگي بيش از حد نيز از عوارض جـانبي دارو هستند.

 نكات قابل توصيه:

1- ضمن تامين املاح و آب در كودكان، مصرف غذا هاي ديگر ضروري است.

 2- محتوي پاكت ORS بايد در يك ليتر آب جوشـيده سردشده حل و استفاده گردد.

 3- براي جلوگيري از اسـتفراغ در نـوزادان، داروبايـد بـه آهستگي به آنها خورانده شود.

 4- محلول ORS بايـد بلافاصـله قبـل از مـصرف تهيـه شود.

 مقدار مصرف :

 درشيرخواران حداكثر يك ليتر در 24 ساعت و در كودكان بزرگتر حـداكثر يـك ليتـر در مـدت 8-24 ساعت بسته به سن بيمار تجويز ميشود.

 اشكال دارويي :

Powder for Solution: (Na 90 mEq K 20 mEq + Cl 80 mEq + Citrate 10 mmole + Dextrose 111 mmole)

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد