هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پنی سیلین جی پروکائین - PENICILLIN G PROCAINE

تعداد بازدید : 1133

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي حساس به پني سيلين، (به ويژه ديفتري و نوروسـيفليس ) مـصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو به آهستگي در محل تزريـق (عضلاني) آزاد ميشود و طـي 4 سـاعت حـداكثر غلظـت خوني بدست مي آيد و پس از 15-20 ساعت به آهـستگي غلظت آن كاهش مييابد.

 موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه آلرژيك بـه پنيسيلينها ، نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

در بيماران مبتلا به عيـب كاركليـه وسـابقه بيماريهاي گوارشي بويژه كوليت ناشـي از آنتـي بيوتيـك بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

واكنش هاي حـساسيتي شـامل كهيـر، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچار حساسيت مفرط مـي شـوند، بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه:

1-  اين دارو فقط بايد از راه تزريق عميق عضلاني مصرف شده و نبايد از راه وريدي، داخل شريان يا نزديـك عـصب تزريق شود.

 2- بعضي از بيماران ممكن است دچار عارضه سمي حـاد ناشي از واكنش به پروكائين شوند، به ويـژه هنگـامي كـه دارو را در مقادير زياد در يك نوبـت دريافـت دارنـد . ايـن واكنشها كـه معمـولاً گـذرا هـستند، بـا علايمـي نظيـر اضطراب، اغتشاش شـعور، آشـفتگي، افـسردگي، حمـلات تشنجي، توهم و هذيان و ترس از مرگ زودرس مـشخص ميشود.

 مقدار مصرف

 بزرگــسالان: در درمــان عفونــت هــاي باكتريــايي، 600،000-1،200،000 واحد در روز، در درمان ديفتـري 300،000-600،000 واحد در روز همراه با آنتي توكـسين ديفتري و در درمان نوروسيفليس 2/4 ميليـون واحـد در روز همراه با 500 ميليگرم پروبنسيد خـوراكي 4 بـار در روز، به مدت 10-14 روز تزريق عضلاني ميشود. كودكــــان: در درمــــان ســــيفليس مــــادرزادي 500،000 u/kg/day براي 10-14 روز تزريق عـضلاني ميشود.

 اشكال دارويي :

Powder For Injection: 400,000 U + Penicillin G Potassium 100,000 U) (Penicillin G Procaine 300,000 U

Powder For Injection: 800,000 U + Penicillin G Potassium 200,000 U) (Penicillin G Procaine 600,00

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد