هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پرمترین(PERMETHRIN)

تعداد بازدید : 940

موارد مصرف :

از كرم اين دارو براي درمان جـرب يـا گال (scabie sarcoptes) و از فرآورده مـايع آن بـراي درمان عفونت شـپش سـر (humanus pediculus) و كشتن تخم آن استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

با اثر بر غشاء سلولهـاي عـصبي انگـل و اختلال در هدايت كانال هاي سديمي باعث پولاريزاسـيون مجدد تاخيري و فلج حـشره خواهـد شـد . دارو داراي اثـر شپش كشي و تخمكشي عليه شپش انساني ميباشد. فارماكوكينتيك: درصورت مصرف كرم، كمتر از 2 %از دارو جذب خواهدشد . مقدار جـذب شـده بـه سـرعت بـه متابوليــتهــاي غيرفعــال تبــديل و از طريــق ادرار دفــع ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو درصورت بروز حساسيت مفرط به يكي از اجزاء فرآورده، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1 -از تماس فرآورده با چشم ها بايد جلوگيري شود و در صورت تمـاس، بلافاصـله چـشم هـا بـه طـور كامـل بايـد شستشو داده شوند.

2 -از مصرف اين فرآورده روي پوسـت برهنـه و آسـيب ديده يا داراي عفونت ثانوي بايد اجتناب گردد.

3 -درمان شپش سر كودكان زير سن 6 ماه بـا فـرآورده مايع نيازمند نظارت پزشكي ميباشد.

4 -درمان جرب پوستي كودكان 2 ماهـه تـا 2 سـاله بـا كرم پوستي نيازمند نظارت پزشكي است.

عــوارض جــانبي :

خــارش، ســوزش، قرمــزي، ادم و بيحسي از عوارض جانبي اين دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

1 -اين فرآورده فقط براي مصرف خارجي است.

2 -درمان با پرمترين موجب تشد يد علائم عفونت انگلي (خارش، قرمزي و ادم) ميشود.

3 -قبل از مصرف لوسيون، فراورده بايد تكان داده شود

مقدار مصرف درمان جرب يا گال :

از پوست سر تا كف پـا بـه طـور كامل بايد بـا فـرآورده ماسـاژ داده شـود و پـس از 12-8 ساعت شسته شود . در كودكان، فـرآورده روي تمـام بـدن شامل صور ت، گردن، پوست سر و گوش ها ماليده ميشود. چنانچه دست ها طي مدت 8 ساعت از اسـتعمال فـرآورده با صابون شسته شوند، لازم است مجـدداً درمـان بـا كـرم انجام شود. درمان با فرآورده پس از 7 روز بايد تكرار شود.

اشكال دارويي:

%1: Shampoo

%1: Cream

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد