هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فنيل افرين زینک(PHENYLEPHRINE ZINC)

آدرنرژيک

تعداد بازدید :856

موارد مـصرف :

 ايـن دارو بـراي رفـع احتقـان چـشم مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

فنيل افرين يـك آمـين مقلـد سـمپاتيك است كه گيرنده هاي آلفا -آدرنرژيك در عـروق ملتحمـه را تحريك مي كند و موجب تنگي عروق مـي شـود . سـولفات روي با اثر قابض خود، ريـزش اشـك را كـاهش ميدهـد و باعث افزايش طول اثر فنيلافرين ميگردد.

 هشدارها:

1- اين دارو در افرادي كه مستعد ابتلا بـه گلوكـوم بـا زاويه بسته هستند (معمـولاً سـنين بـالاي 60 سـال ) يـا مبتلايان به اين نوع گلوكوم هستند، بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- درصورت تداوم يا بدترشدن تحريـك، مـصرف دارو بايد قطع گردد.

 عوارض جانبي :

 افزايش گرگرفتگي يا آبريزش بيني بـه ويژه پس از مصرف مكرر دارو ممكن است ديده شـود . در صورت جـذب سيـستميك فنيـل افـرين عوارضـي ماننـد سردرد يا سرگيجه، رعـشه، اشـكال در بـه خـواب رفـتن، افزايش غيرعادي تعريق يا ضربان نـامنظم و سـريع قلـب گزارش شده است

نكات قابل توصيه :

براي كـاهش جـذب سيـستميك دارو، بعد از م صرف، گوشه داخلـي چـشم بايـد بـه مـدت چنددقيقه به آرامي فشار داده شود.

 مقدار مصرف :

 يك يا دو قطره سه بار در روز بـر روي ملتحمه چكانده ميشود.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Drops: Phenylephrine HCl 0.12% + Zinc Sulfate 0.25%

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد