هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پيراستام(PIRACETAM)

تعداد بازدید : 1879

موارد مصرف :

از ايـن دارو بعنـوان عامـل كمكـي در درمان صرع ميوكلونيك (با منشا قشر مخ ) در بزرگـسالان بكارميرود. اين دارو همچنين در مواردي مانند الكليـسم، سرگيجه حقيقي، صدمات عروقي مغز، اخـتلالات رفتـاري در كودكان، اختلال در درك يا خواندن نوشته ها و ي ا پس از ضربات وارده به سر يا جراحي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

پيراستام با اثر بر سيستم عصبي مركـزي به عنوان محرك مغزي ، قشر مخ را در مقابـل هيپوكـسي محافظت ميكنـد . اثـرات مهـار چـسبندگي پلاكـت هـا و كـاهش ويـسكوزيته خـون بـا مقـادير مـصرف بـالاي آن گزارش شده اند.

موارد منع مـصرف :

درصـورت اخـتلالات كبـدي، اختلالات شديد كليوي، حاملگي و شيردهي، و حساسيت مفرط نسبت به دارو نبايد از اين فرآورده استفاده كرد.

عــوارض جــانبي:

بـيخـوابي، خـستگي يـا بيحـالي، عــصبانيت، هيپركينــزي، تهــوع، اســهال ، افــزايش وزن، افسردگي و بثـورات پوسـتي از عـوارض جـانبي ايـن دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

1- ازقطع ناگهاني مصرف دارو بايد خودداري نمود.

2- مصرف اين دارو در سـالمندان و بيمـاران مبـتلا بـه اختلالات كليوي بايد با احتياط انجام شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در صرع ميوكلرنيك با منشاء قشر مغز، در ابتدا، 7/2 g/day در 2-3 نوبت منقسم مصر ف شود . اين مقدار قابل افزايش تا 20 g/day (افزايش روزانه 4/8 گرم هر 3-4 روز يكبار ) ميباشد. پـس از دسـتيابي بـه مقـدار مـصرف مـوثر، مقـدار مـصرف سـاير دارو هـا كـاهش داده مـيشـود. ايـن دارو در سـاير مـوارد مـصرف بـا مقـادير 2/4-3 g/day در سه مقدار منقسم مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

%Liquid: 33.33

Tablet: 800 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد