هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پلانتاژل (PLANTAGEL)

تعداد بازدید : 1232

موارد مصرف :

 پلانتاژل در كمـك بـه درمـان اسـهال غيرعفوني بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

مطالعات نـشان داده اسـت كـه پلانتـاژل باجذب آب محتويات داخل روده موجـب مـي شـود زمـان توقف آنها در روده افزايش يابد.

 اجزاء فرآورده :

پلانتاژل از گيا هان زير تـشكيل شـده است:

دانه بارهنگ 40%

برگ نعناع 5%

مواد موثره:

 تانن، صمغ، موسيلاژ، اسانس نعناع.

 موارد منع مصرف :

 اين فرآورده در افراد حـساس بـه بارهنگ و نعناع و همچنين در اسهال عفوني منع مـصرف دارد.

 هشدارها:

1- مـصرف مقـادير زيـاد و بـيش از دوز درمـاني ايـن فرآورده موجب لينـت مـزاج شـديد و كـا هش فـشارخون ميگردد.

2-ايمنـي مـصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عــوارض جــانبي:

در افــراد حــساس احتمــال بــروز واكنشهاي الرژيك (درماتيت تماسي) وجود دارد.

 تداخلهاي دارويـي :

 گرانـول پلا نتـاژل بـا دارو هـا ي ضداسهال مانند ديفنوكسيلات به علت امكان انسداد روده نبايد مصرف گردد.

 مقدار مصرف :

بزرگسالان: دوقاشق مرباخوري در نـصف اسـتكان آب جوش، چهارتاپنج نوبت در روز كودكان: يك قاشـق مربـاخوري در نـصف اسـتكان آب جوش، چهارتاپنج نوبت در روز.

 اشكال دارويي :

Granula

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد