هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پلی میکسین ان اچ(POLYMYXIN – NH)

ضد باکتری

تعداد بازدید :1602

موارد مصرف :

 اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از ميكروارگانيسمهاي حساس در مجـراي خـارجي گـوش و التهــاب عفــوني مــزمن گــوش و پــس از عمــل جراحــي ماستوئيدكتومي مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين فرآورده تركيبي از پلـي ميكـسين B، نئومايسين و هيدروكورتيزون ميباشد.

 فارماكوكينتيك:

نئومايـسين در صـورت پـارگي پـرده گوش يا آسيب ديدگي بافـت ممكـن اسـت جـذب شـود . احتمال جـذب پلـي ميكـسين B و هيـدروكورتيزون نيـز وجود دارد.

 هشدارها:

1- در صورت وجود التهاب پرده گـوش يـا وجـود هـر گونه عفونت قارچي يا ويروسي قارچي، ايـن دارو بايـد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

 2- مصرف اين دارو براي مدتي بيش از 10 روز توصـيه نميشود.

 عوارض جانبي :

خارش، قرمزي يا ورم كه ممكن اسـت علائم واكـنش هـا ي حـساسيت مفـرط بـه دارو باشـند و درماتيت از عوارض جانبي دارو هستند.

 نكات قابل توصيه:

 براي راحتي بيمار مي تـوان يـك تكه گاز استريل درمجراي گوش قرار داد و هنگام مـصرف دارو، آن را با محلول دارو مرطوب ساخت.

مقدار مصرف:

 بزرگسالان: چهـار قطـره هـر 6-8 سـاعت در مجـراي گوش چكانده شود. كودكــان: سه قطره هر 6-8 ساعت در مجراي گـوش چكانده شود.

 اشكال دارويي :

Otic Drops: (Polymyxin B Sulfate + 10,000 U + Neomycin Sulfate 5 mg Hydrocortisone 10 mg)

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد