هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پردنيموستين - PREDNIMUSTINE

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :657

مـوارد مــصرف:

پردنيموسـتين در درمـان لوسـمي لنفوسيتيك مزمن و لنفوم هـاي غيـر هـوچكيني بـه كـار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو علاوه برخاصيت آلكيله كنندگي باعث مهار انتقال گلوكز و مهار سـاخت DNA و RNA ميشود.

فارماكوكينتيك:

پس از جذب، غلظـت خـوني آن بـه علــت جــايگزيني در بافــتهــاي خــاص مثــل عــضلات، پروستات، ريه، طحال و مايع سمينال كم مـي شـود . دفـع دارو از كليه و مدفوع است.

هشدارها:

عليرغم اثرضعيف ميلوسيتيك دارو، شمارش و كنترل سلولهاي خـوني قبـل از هـر دوره درمـان لازم است.

عوارض جانبي :

لكوپني، كـاهش گلبـول هـاي سـفيد و پلاكتهاي خون، تهوع و اسـتفراغ، اسـهال ، واكـنش هـاي حساسيتي و بهـم خـوردن ميـزان قنـد خـون از عـوارض جانبي مهم و نسبتاً شايع دارو ميباشند.

مقدار مصرف :

مقدار 200 mg/kg به مدت 3-5 روز متوالي به كار ميرود. مصرف دارو هر 15 روز يكبار بـراي 3 دوره تكرار ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg – 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد