هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پروستاگلاندین(PROSTAGLANDIN E1)

قلب و عروق

تعداد بازدید :3975

موارد مـصرف :

ايـن دارو عمـدتا در درمـان بيمـاري مادرزادي قلب و در اختلالات نعوظي مصرف ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو سبب گشاد شدن عروق شـده و از تجمع پلاكتها جلوگيري مينمايد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو پس از انفوزيون بـه سـرعت متابوليزه ميشود و در ادرار بـصورت متابوليـت، طـي 24 ساعت، دفـع مـي گـردد . جـذب سيـستميك دارو پـس از تزريق intracavernosal صورت ميگيرد.

موارد منع مـصرف :

ايـن دارو در نـوزادان مبـتلا بـه سندرم ضعف تنفسي نبايد مصرف شود.

هشدارها:

در طول درمان با اين دارو، وضعيت تنفـسي نوزاد و فشار خون بايد كنترل شود.

عوارض جانبي :

در نوزادان مبتلا به بيماري مـادرزادي قلب، آپنه، تب، برافروختگي ، كاهش فـشار خـون، بـرادي كاردي، تاكي كاردي، اسـهال، تـشنج، ادم، ايـست قلبـي، كاهش پتاسيم خون، انعقاد داخل عروقي منتشر مـشاهده شده است . در بزرگسالان، سـردرد، برافروختگـي، كـاهش فـشار خـون، اسـهال، درد و التهـاب در محـل انفوزيـون گزارش شده است.

مقدار مصرف :

بزرگـسالان:

در درمـان اخـتلالات نعـوظي، از طريـق تزريق intracavernosal يا intra-urethral مـصرف مــيشــود. از راه intracavernosal مقــدار اوليــه 2/5 ميكروگرم مصرف ميشود كه تا حصول يك مقدار مصرف مناسب افـزايش مـي يابـد . مقـدار مـصرف معمـول 5-20 ميكروگرمو حداكثر مقدار مصرف 60 ميكروگرم ميباشـد . معمولا مقدار دوم در صورت مشا هده پاسخ 5 ميكروگرم و در صورت عدم مشاهده پاسخ 7/5 ميكروگرم ميباشد. هر بار افزايش بايد به مقدار 5-10 ميكروگرم صـورت گيـرد . در درمان اختلالات نعـوظي نوروژنيـك (آسـيب نخـاعي ) مقـدار اوليـه 1/25 ميكروگـرم و سـپس 2/5 ميكروگـرم ميباشد كه پس از آن مقدار 2/5-5 ميكروگرم به مقـادير مصرف قبلي اضافه ميشـود . زمـان لازم ميـان هـر نوبـت مصرف دارو، در صـورت مـشاهده پاسـخ 24 سـاعت و در صورت عدم مشاهده پاسخ يك ساعت مـي باشـد . پـس از دستيابي به مقدار مصرف بهينه، اين مقدار نبايـد بـيش از يكبار در روز و سه بار در هفته مصرف شود . در تـشخيص اخـــتلالات نعـــوظي، مقـــادير 5-20 ميكروگـــرم از راه Intracavernosal مـــصرف مـــيشـــود. از طريـــق intra-urethral، مقدار اوليه 250 ميكروگرم مـي باشـد . بر اساس پاسخ بيمار، مقـدار مـصرف بتـدريج تـا 500 يـا 1000 ميكروگرم افزايش يـا تـا 125 ميكروگـرم كـاهش مييابد. مقدار مصرف بهينه را نبايد بيش ا ز دو بار در روز يا هفت بار در هفته مصرف كرد. كودكان: در بيماري قلبي مادرزادي، از طريق انفوزيـون مداوم وريدي بـه ميـزان 50-100 ng/kg/min مـصرف ميشود. مقدار مـصرف بايـد بلافاصـله تـا حـداقل ميـزان ممكن كاهش يابد تا پاسخ حاصل حفظ شود.

اشكال دارويي :

Injection: 0.5 mg/mL

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


پاسخavator
محمد شکوری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۱۰:۳۴
با سلام با احترام اینجانب متاهل برای رفع اختلال ن _ ع _ و _ ظ البته نه نوروژنیک به مفهوم اخص کلمه بیسموت صرفا جهت پروستا گلاندینته جواب می دهد آیا می‌فرمایید به خوردن دارو ادامه بدم یا پزشک خاصی در تبریز در نظر دارید ضمنا بیماری از اوان کودکی دارم لطفا از راهنمایی دریغ نفرمایید .با تشکر


  پاسخavator
  محمد شکوری _ تبریز
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۵۰:۵۹
  با سلام لطفا اجالتان میفرمایایید برای معالجه اختلال ن _ع_و_ظ نروژنیکی کدام پزشک بروم .


   star مقالات جدید

   • مقالات
   • دکتر
   • بیمارستان
   • دارو
   مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
   هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد