هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

محلول دیالیز صفاقی(PROTONEAL DIALYSIS)

الکترولیت ها

تعداد بازدید :827

موارد مصرف :

محلولهاي دياليز، محلولهاي حـاوي الكتروليت هستندكه با غلظتي مشابه با غلظت مايع خارج سلولي يا پلاسما، تهيه مي شوند. در اين محلولها، گلوكز ممكـن اسـت بـه عنـوان عامـل اسـموتيك اضـافه شـود. محلولهاي دياليز در كنترل نارسايي كليوي و مسموميت مصرف مـي شـوند . بااسـتفاده از ايـن محلـول هـا، امكـان برداشـت انتخـابي موادسـمي، الكتروليـتهـاي اضـافي و مايعات بدن فـراهم مـي شـود . در ديـاليز صـفاقي، تبـادل يونها اين محلول ها و خـون بيمـار، ازطريـق غـشاء هـاي حفره صفاقي صورت مي گيرد.

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد