هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پيرانتل - PYRANTEL

تعداد بازدید : 3742

رده بارداری : A

موارد مصرف :

اين دارو برعليه كرم هاي گرد (ازجملـه آســكاريس)، كــرمهــاي نخــي، تريكواســترونژيلوئيدس، تريشينوز بافتي و كرمهاي قلابدار مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

به نظر ميرسد پيرانتل با فلج كردن كرم، موجب دفع آن به دنبال حركات رودهاي ميگردد.

فارماكوكينتيك:

درصدناچيزي از ايـن دارو از مجـراي گوارش جذب ميشود.

هشدارها:

درصورت عيب كـار كبـد ايـن دارو بايـد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

عوارض اين دارو خفيف و گذرا هستند و شامل اختلالات گوارشي (تهوع و استفراغ، بياشـتهايي ، دردشكم و اسـهال ) سـردرد، سـرگيجه و بثـورات جلـدي ميگردد.

تداخلهاي دارويي:

درصورت مصرف همزمان پيرانتل و پيپرازين، دو دارو ممكـن اسـت اثـر يكـديگر را كـاهش دهند.

مقدار مصرف :

دربزرگسالان و كودكان بـراي درمـان آلودگيهاي تكي يا توام 10 mg/kg دريك نوبت مصرف ميشود (در مورد آلودگي به آسكاريس بـه تنهـايي نـصف اين مقدار كافي است ). در درمان آلودگي به كـرم قلابـدار 10 mg/kg در روز بــراي 3 روز يــا 20 mg/kg در روز بــراي 2 روز و در تريــشينوز 10 mg/kg بــراي 5 روز مصرف ميشود. براي تكميل درمان كرمـك ميتـوان 2-4 هفته بعد يك نوبت ديگر را مصرف كرد.

اشكال دارويي :

(Tablet: 125 mg (as Pamoate

(Suspension: 250 mg/5ml (as Pamoate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد