هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پيروينيوم - PYRVINIUM

تعداد بازدید : 6512

موارد مصرف :

اين دارو در درمـان آلـودگي بـه كـرم سنجاقي (انتروبياز يا كرمك) مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

به نظر ميرسـد ايـن دارو مـانع اسـتفاده انگل از كربوهيدراتهاي اگزوژن ميشود.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از راه دسـتگاه گـوارش بـه مقدار خيلي كم جذب ميشود. دفـع آن ازطريـق مـدفوع است.

هشدارها:

درصورت ابتلاي بيمار بـه بيمـاري التهـابي روده بايد بااحتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

عوارض اين دارو كه به نـدرت گـزارش شـدهانـد، عبارتنـد از حـساسيت مفـرط بـه پيروينيـوم، اختلالات گوارشي (شامل اسهال، تهوع و استفراغ، كرامپ معدي)، حساسيت پوست بيمار به نور، تغيير رنگ مـدفوع و استفراغ بيمار به قرمز روشن.

نكات قابل توصيه :

1- بهتراست تمام اعضاي خانواده بيمار به طـور همزمـان درمان شوند . تكـرار درمـان 2-3 هفتـه بعـد نيـز توصـيه ميشود.

2- توصيه ميشـود بيمـار از قرارگـرفتن در معـرض نـور شديد آفتاب خودداري كند.

3- شــستن لبــاسهــاي خــواب و رختخــوابهــا بــراي جلوگيري از عود مجدد بيماري توصيه ميشود.

4- اين دارو باعث تغيير رنگ مـدفوع و نيـز تغييـر رنـگ لباس بيمار درصورت استفراغ خواهدشد.

مقدار مصرف :

در بزرگسالان و كودكان، ايـن دارو بـه مقدار 5 mg/kg (حداكثر 350 ميليگرم) در يك نوبـت مصرف ميشود و اين مقدار 2-3 هفتـه بعـد نيـز مجـدداً مصرف ميگردد.

اشكال دارويي :

(Tablet: 50 mg (as Pamoate

(Suspension: 50 mg/5ml ( as Pamoate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد