هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کیناکرین - QUINACRINE

تعداد بازدید : 1691

مــوارد مــصرف :

ايــن دارو بــه عنــوان جــايگزين مترونيدازول در درمان ژيارديازمصرف ميشود.

توجه:كيناكرين در درمان مالاريا با دارو هـا ي مـوثرتري جايگزين شده است.

مكانيسم اثر :

كيناكرين بـه خـوبي از مجـراي گـو ارش جذب و به طور گسترده در بدن منتشر ميشود. ايـن دارو در بافت ها، به ويژه كبد، تجمع مي يابد و به آهستگي آزاد و از طريق كليهها دفع ميگردد.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود:

بيماران سالخورده، ابتلاي به پورفيري، سابقه ابتلاي به سايكوز، عيب كار كبد.

2- كيناكرين ممكن اسـت موجـب تـشديد پـسوريازيس شود و مصرف آن دارو در اين بيماران توصيه نميشود.

عوارض جانبي :

سرگيجه، سردرد، اخـتلالا ت گوارشـي (تهـوع و اسـتفراغ)، تغييـر رنـگ پوسـت و ادرار بـه زرد، سايكوز و مسموميت CNS.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان كينـاكرين و پريماكين توصيه ن ميشود، زيـرا موجـب افـزايش غلظـت خوني پريماكين و بروز عوارض سمي اين دارو ميشود. نكات قابل توصـيه : بـراي كـاهش عـوارض گوارشـي داروميتوان آن را بعد از غذا همراه با آب مصرف نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان ژياردياز 100 ميليگرم سـه بـار در روز، براي 5-7 روز مصرف ميشود.

كودكان :

مقدار 2 mg/kg سـه بـار در روز (تاحـداكثر 300 ميليگرم در روز) مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

(Tablet: 100 mg (as HCI

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد