هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ريبوفلاوين(RIBOFLAVIN)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :788

موارد مصرف :

 اين دارو در پيشگيري و درمان كمبود ريبوفلاوين مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

ريبوفلاوين يك ويتـامين محلـول در آب اســت و بــراي مــصرف انــرژي حاصــل از غــذا ضــروري اسـت.اشـكال فـسفوريله فعـال ايـن دارو، فلاويـن مونـو نوكلئوتايـد و فلاويـن آدنـين دي نوكلئوتايـد، بـه عنـوان كوآنزيم در واكـنش هـاي اكـسيداسيون / احيـاء دخالـت دارد.اين ويتامين براي عملكرد پيريدوكسين و نيكوتينيك اسيد ضروري است.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو از مجراي گـوارش جـذب و در ادرار ترشح ميشود.

 عوارض جانبي :

مصرف مقادير بيش از حد ريبـوفلاوين سبب زرد رنگ شدن ادرار ميشـود كـه ممكـن اسـت بـا برخي از تست هاي آزمايشگاهي تداخل داشته باشد.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: براي پيشگيري و درمان كمبـود ويتـامين، مقــدار 2/5-10 mg/day در مقــادير منقــسم مــصرف ميشود.

كودكان: بـراي پيـشگيري و درمـان كمبـود ويتـامين، مقدار 5-30 mg/day در مقادير منقسم مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Injection: 10mg/2 mL

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد