هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ريفابوتين(RIFABUTIN)

تعداد بازدید : 1315

موارد مصرف :

اين دارو براي پيشگيري از بروز عفونت ناشي از كمپلكس مايكوباكتريوم آويوم (avium. M (در بيماراني كه دچار ضعف سيستم ايمنـي هـستند، مـصرف ميشود. همچنين همـراه بـا سـا ير دارو هـاي ضدسـل در درمان عفونت هاي مايكوباكتريال فرصت طلب و سل نهفته مصرف ميگردد.

مكانيسم اثر :

ريفابوتين يك آنتي بيوتيك با عملكـردي مشابه ريفامپين ميباشد. فارماكوكينتيك: جذب دارو از راه گـوارش كـم اسـت . پس از جذب بطور وسيع در بدن منتـشر مـي شـود . دفـع دارو از ط ريق كبد و كليه ها صورت مي گيـرد، نيمـه عمـر نهايي آن تا 45 ساعت گزارش شده است.

موارد منع مصرف :

درصورت ابتلاي بيمار به يرقان و پورفيري نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1 -مقدار مصرف دارو در صورت وجود عيب كار كبـد يـا كليه بايد كاهش داده شود.

2 -انجام آزمون هاي كار كبد و كليه در شروع و در طـول درمان با اين دارو ضروري است.

3 -درصورت مصرف مقادير بيش از day/g 1 ،ايـن دارو ممكن است موجب بروز درد و التهاب مفصل شود.

عوارض جانبي :

عوارض جانبي اين دارو شبيه ريفامپين است. تداخلهاي دارويي : تداخل هـاي دارويـي مربـوط بـه ريفابوتين مشابه ريفامپين است.

نكات قابل توصيه :

توصيه هاي لازم براي بيمار مـشابه ريفامپين است.

مقدار مصرف:

بزرگــسالان: در پيــشگيري از عفونــتهــاي ناشــي از كمپلكس م ايكوباكتريوم آويوم در بيماران مبتلا به ضـعف سيــستم ايمنــي مقــدار day/mg 300 بــصورت يكجــا مصرف ميشـود . در درمـان عفونـت هـاي ناشـي از سـ اير مايكوبــاكتريهــا، همــراه بــا ســاير داروهــا مقــدار day/mg 600-400 بصورت مقدار واحد بـراي مـدت 6 ماه مصرف ميشود. در درمان سل ريوي همـراه بـا سـاير داروها مقدار day/mg 450-150 بصورت مقـدار واحـد براي 6 ماه مصرف ميشود. كودكان: مصرف اين دارو در كودكان توصيه نميشود.

اشكال دارويي :

mg 150: Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد