هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

رینگر - RINGERS

الکترولیت ها

تعداد بازدید :1144

موارد مصرف :

اين فرآورده بعنوان محلول ايزوتونيك، بصورت انفوزيون وريدي در درمان جانشيني آب و نمك و در مواردي كه پتاسيم بين سـلولي كـاهش يافتـه اسـت، مصرف ميشود.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه زيادي سديم خون ناشي از آسيب كليوي و قلبي يـا 5-6 روز پس از عمل جراحي يا ضربه شديد نبايد مصرف شود.

نكات قابل توصيه :

1- توصيه ميشود كه انفوزيون وريدي اين دارو از طريق يك وريد سطحي صورت گيرد . استفاده از عروق پا ممكن است شيوع عواقب ترومبوتيك را افزايش دهد.

2- طي انفوزيون وريدي، بيمار بايد بدون حركت بماند.

3- رفع علائم كاهش آب ب دن، بهبود فـشارخون، بهبـود غلظت خون وطبيعـي شـدن ميـزان ادرار، نـشان دهنـده تصحيح كاهش آب بدن است.

مقدار مصرف :

سرعت انفوزيون و ميـزان آن بايـد بـا توجه به نياز هربيمار جداگانه تعيين شود.

اشكال دارويي : 

+Injection Solution: 500 ml, 1000 ml (Na

147 mEq

Ca2+ 4.5 mEq + K + -4 mEq + Cl 156 mEq)/L

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد