هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

رازين (Rasin)

تعداد بازدید : 997

موارد مصرف:

 رازين در نفخ معده، سرفه، حساسيت و خارش گلو بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 روغن هاي فرار موجود در قرص رازين بـا داشتن اثرات آنتي اسپاسـموديك بـر روي عـضلات صـاف موجب تسهيل خروج گازها از معده ميشوند. همچنين تركيبات موجـود در شـيرين بيـان، داراي اثـرات نرمكننده وخلطآور ميباشند.

 اجزاء فرآورده :

 قـرص رازيـن حـاوي 0/5% اسـانس رازيانـه (Foeniculum vulgare) و 5% عـصاره ريـشه شيرينبيان (Glycyrrhiza glabra) ميباشد.

 مواد موثره :

روغن هـا ي فـرار نظيـر آنتـول و فنكـون، گليسيريزين، فلاونوييـد گليكوزيـد هـا ي ليكـوئي رتـين و ايزوليكوئي رتين.

 موارد منع مـصرف :

 مـصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري، هپاتيـت مـزمن، سـيروز كبـدي، بيمـاريهـاي كلستاتيك كبد، التهـاب كيـسه صـفرا، اخـتلالات شـديد كليه، آريتمـي، هيپرتانـسيون، هيپرتـوني، هيپركـالمي و ديابت (بدليل داشتن ساكاروز) ممنوع است.

 هشدارها:

1-مصرف مقادير زياد اين فرآورده در بيماران قلبـي – عروقــي (بــدليل اثــرات مينرالوكورتيكوييــدي ) توصــيه نميگردد.

2-ايمني مصرف اين فـرآورده در دوران شـيردهي بـه اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مـضار آن بايد سنجيده شود

عوارض جانبي :

مـصرف طـولاني مـدت ايـن فـرآورده ممكــن اســت ســبب بــروز اثــرات مينرالوكورتيكوييــدي (احتباس آب و سديم، افزايش دفع پتاسيم) گردد.

 تداخلهاي دارويي:

1-مصرف همزمان فرآورده هاي حاوي شيرين بيـان بـا كورتيكوســتروئيدهــا و داروهــاي هورمــوني (بــا اثــرات استروژني و آنتي استروژني) بايد با احتياط صورت گيرد.

2-مصرف اين فرآورده با فوروزمايد، دارو هاي تيازيدي، داروهاي آنتي آريتمي (پروكاييناميد و كينيـدين ) توصـيه نميشود.

3-هيپوكالمي ناشي از مصرف شـيرين بيـان مـي توانـد سميت ديژيتال را تشديد نمايد.

 مقدار مصرف :

هر 2 تـا 3 سـاعت يـك يـا دو قـرص مكيده يا جويده شود

اشكال دارويي :

Chewable Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد