هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

شيرافزا(SHIRAFZA)

گیاهی

تعداد بازدید :1322

موارد مصرف :

شيرافزا جهت افزايش شير مـادر بكـار ميرود وهمچنين باعث برطرف شدن اختلالات گوارشي و آرامش طفل ميگردد.

مكانيسم اثر :

آنتول موجود در شيرافزا احتمالاً بعنـوان آنتاگونيست رقابتي دوپامين عمل كرده وموجـب افـزايش ترشح شـير مـي شـود . ايـن فـرآورده هـا باداشـتن اثـرات آنتياسپاسموديك بر روي عضلات صاف موجـب تـسهيل خروج گازها از معده شده درنتيجه سـبب برطـرف شـدن اختلالات گوارشي و آرامش طفل ميگردد.

اجزاء فرآورده قطره شيرافزا از عصاره هيدورالكلي گيا هان زير تهيه شـده است:

1- دانه رازيانه 50% Foeniculum vulgare 2

2- دانه زيره سبز 20% Cuminum cyminum

3- دانه شنبليله 20% Trigonella foenum – graecum 4- اندام هوايي شويد 10% Anethum graveolens كپسول شيرافزا از عصاره خشك گيا هان زير تشكيل شده اســت وحــاوي 2/7-3/3 mcl اســانس و 1/9-2/3 mcl آنتول ميباشد. 1- ميوه رازيانه 5 قسمت Foeniculum vulgare 2- ميوه زيره سبز 2 قسمت Cuminum cyminum 3- دانه شنبليله 2 قسمت Trigonella foenum – graecum 4- اندام هوايي شويد 1 قسمت Anethum graveolens

مواد موثره :

تريگونلين، نيكوتينيك اسيد و روغن هـا ي فرار، نظير آنتول، فنكون، كارون و پاراسيمن.

عوارض جانبي:

بامـصرف ايـن فـرآورده احتمـال بـروز واكنشهاي آلرژيك وجود دارد.

تداخلهاي دارويي :

شنبليله موجود در ايـن فـرآورده باعث كاهش قندخون ميگردد. بنابراين احتمـال دارد بـا داروهاي پايينآورنده قندخون تداخل نمايد.

مقدار مصرف :

قطـره:

روزانـه 3 نوبـت، هربـار 20-30 قطـره در يـك فنجان آب سرد با كمي قند بعد از غذا مصرف شود.

كپسول:

روزانه 3 نوبت، هربار يك كپـسول بعـد از غـذا ميل شود.

اشكال دارويي :

Drop , Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد