هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سینارکل(SINARCOL)

گیاهی

تعداد بازدید :1774

موارد مصرف:

اين فراورده در سـوء هاضـمه بـه علـت اختلال عملكرد دستگاه صفراوي بكار ميرود.

مكانيــسم اثــر :

بــراي بــرگ آرتيــشو چنــدين اثــر فارماكولوژيك قائل شده اند كه از آنها مي توان اثرات مهـار بيوسنتز كلسترول، آنتي اكسي دان، كاهنده چربي خـون و فعاليت محافظتي كبد را نام برد . البته اينكـه كـداميك از مواد م تشكله آرتيشو داراي اثر فارماكولوژيك اسـت هنـوز روشن نـشده اسـت . بـه نظـر مـي رسـد سـينارين كـه از مشتقات كافئيك اسيد است از مهمترين تركيبات مـوثره ايــن گيــاه باشــد . همچنــين ســزكوئي تــرپن هــا نظيــر سيناروپيكرين و فلاونوييدها نظير لوته اولين هم ميتوانند اثرات بيولوژيك ايجاد نمايند.

اجـزاء فـراورده:

ايـن فـراورده حـاوي عـصاره گيـاه كنگرفرنگي (Cynara scolymus) به ميزان 450 mg (معادل 20 ± 2 mg كلروژنيك اسيد) ميباشد.

مـواد مـوثره:

اسـيدهـاي فنليـك، كافئيـك اسـيد و مشتقات كافئولكينيك اسيد نظير سـ ينارين و كلروژنيـك اسيد، فلاونوييدها نظير لوته اولين. موارد منع مـصرف : مـصرف ايـن فـراورده بـه علـت تحريك مجاري صفراوي در درد هاي ناشي از سـنگ هـا ي صفراوي، كوليت حاد صفراوي و التهاب ويروسي حاد كبد، يرقان انسدادي، دوران حاملگي و شيردهي و كودكان زيـر 12 سال ممنوع است. هشدارها: اگر به علت ترشخ فراوان صفرا حالت لينـت مزاج و اسهال ايجاد گردد بايد مقدار مصرف كـاهش داده شود.

عوارض جانبي :

واكنشهاي حساسيتي نظير درماتيـت تماسي با اين گياه و گيا هان خـانواده كمپوزيتـه مـشاهده شده است. نكات قابل ت وصيه: كساني كه مبتلا بـه سـنگ صـفرا هستند فقط با اجازه پزشك از اين دارو استفاده نمايند.

مقدار مصرف :

1 يا 2 قرص سه بار در روز، بعد از غذا مصرف شود.

اشكال دارويي :

Tablet

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد