هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سدیم کلراید 65%(SODIUM CHLORIDE 0.65%)

الکترولیت ها

تعداد بازدید :841

مــوارد مــصرف :

ايــن فــرآورده بــراي شستــشوي سـينوسهـا و حفـظ رطوبـت ترشـحات بينـي و كـاهش خشكي و التهاب غشاء بيني (در سرماخوردگي هـا، پـائين بــودن ميــزان رطوبــت، مــصرف بــيش از حــد داروهــاي ضداحتقان، آلرژي ، خونريزي هاي خفيـف بينـي، خـشكي زمستاني، مسافرت هاي هوائي، بارداري، اكسيژن درمـاني، سينوزيت مزمن، جراحـي يـا آندوسـكوپي سـينوس هـا از طريق بيني) ساير تحريكات بكار ميرود.

 مقدار مصرف :

 هر ساعت 2-6 قطـره در هـر مجـراي بيني ريخته شود.

 اشكال دارويي:

%Nasal Drops: 0.6

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد