هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسپيرامايسين - SPIRAMYCIN

تعداد بازدید : 899

مــوارد مــصرف:

 اسپيرامايــسين بــا اثــرات مــشابه اريترومايـسين در درمـان عفونـتهـاي حـساس بـه دارو مصرف مـي شـود . ايـن دارو در درمـان عفونـت هـاي تـكياختهاي ناشي از كريپتوسـپوريديوم و توكـسوپلاسما نيـز موثراست.

 فارماكوكينتيك:

 جذب اين دارو از راه خوراكي نـاقص است، ولي در حضور غذا تغيير نمي كند. پس از جذب بـه طور گسترده در بافتهاي بدن منتشر ميشود. نيمه عمـر دارو 5/5-8 ساعت است . اسپيرامايسين در كبد متـابوليزه و به متابوليت هاي فعال تبديل ميشود. دفع دارو عمدتاً از طريق صفرا است.

 موارد منع مصرف :

 اين دارو در درمان مننژيت نبايـد مصرف شود.

 هشدارها:

 احتمال بروز عفونـت ثانويـه ناشـي از رشـد ميكروارگانيسمهاي غيرحساس با مـصرف طـولاني مـدت دارو وجود دارد.

 عوارض جانبي :

 بروز اختلالات گوارشي و واكـنش هـا ي پوستي ناشي از حساسيت مفرط به دارو گزارش شدهاند.

 نكات قابل توصيه:

1- بهتر است دارو با معده خالي مصرف شود.

2- دوره درمان با دارو بايد كامل شود.

 مقدار مصرف:

 بزرگسالان: به عنوان ضدباكتري مقدار 1-2 گرم دوبار در روز مصرف ميشود كه در عفونت هاي شديد اين مقدار به 2-2/5 گرم دو بار در روز افزايش مييابد. كودكان: به عنـوان ضـدباكتري مقـدار مـصرف دارو در كودكان با وزن 20 كيلوگرم و بيشتر 25 mg/kg دو بـار در روز ميباشد.

 اشكال دارويي:

Tablet: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد