هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سوکسیمر(SUCCIMER)

تعداد بازدید : 1372

موارد مصرف :

اين دارو در درمان مسموميت با سرب، ارسنيك و جيوه مصرف مي شود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك شلات دهنده بـا سـاختمان شــيميايي مــشابه ديمركــاپرول اســت كــه بــا تــشكيل شلاتهاي محلول با فلزات سنگين عمل مي نمايد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو به سرعت و بطور غير كامـل پس از مصرف خوراكي جذب شده و به سـرعت و بـشدت متابوليزه مي شـود . ايـن دارو عمـدتا از طريـق ادرار دفـع ميشود.

هشدارها:

اين دارو در بيماران مبتلا به نارسايي كليه و سابقه بيماري كبدي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عـوارض جـانبي:

بـا مـصرف ايـن دارو ممكـن اسـت اختلالات گوارشي، بثورات جلدي، افزايش تـرانس آمينـاز سرم، علائم شبه انفلوآنزا، خواب آلودگي و سـرگيجه بـروز نمايد.

مقدار مصرف :

در درمـان مـسمويت بـا سـرب، از راه 350 هـر 8 سـاعت بـه 2 خوراكي kg/mg 10 يا m/mg مـدت 5 روز و سـپس هـر 12 سـاعت بـه مـدت 12 روز مصرف مي ش ود. در صورت نياز، دوره درمان مجددا تكـرار مي شود (معمولا با فاصله 2 هفته از دوره اول).

اشكال دارويي:

mg 100: Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد