هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سولتاميسيلين - SULTAMICILLIN

تعداد بازدید : 924

موارد مصرف:

 اين دارو در درمان عفونتهاي ناشي از باكتريهاي مولد آنزيم بتالاكتامـاز، شـامل سـوزاك غيـر پيچيده، عفونت گوش مياني و عفونت هاي مجاري ادراري و تنفسي، مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 سولتاميسيلين ، پيش ساز آمپي سيلين و سولباكتام (مهار كننده آنزيم بتالاكتاماز ) است كه از ايـن دو تركيب با اتصال استري به يكديگر تشكيل شده است.

 فارماكوكينتيك:

 پـس از جـذب، ايـن دارو هيـدروليز شده و مقادير يكسان آمپـي سـيلين و سـولباكتام توليـد ميشود.

 مقدار مصرف :

مقـدار 375-750 mg دو بـار در روز مصرف ميشود. در درمان سوزاك غيـر پيچيـده ، 2/25 g از دارو بصورت مقدار واحد همراه با يـك گـرم پروبنـسيد مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Tablet: 375 mg, 750 mg

Tablet: 375 mg, 750 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد