هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ترفنـادين(TERFENADINE)

آنتي هيستامين

تعداد بازدید :804

موارد مصرف :

ترفنـادين بـراي جلـوگيري از علايـم ناشي از حساسيت، مانند تـب يونجـه و كهيـر بكـار بـرده ميشود.

مكانيسم اثر :

اثرضدآلرژي اين دارو ناشـي از رقابـت آن با هيستامين براي اتصال به گيرندههاي H1 است.

فارماكوكينتيك:

ترفنادين بخوبي از دسـتگاه گـوارش جذب ميگردد و بصورت متابوليت در ادرار و مدفوع دفـع ميگردد.

موارد منع مصرف :

درصـورت وجـود آريتمـي قلبـي نبايد مصرف گردد.

هشدارها:

1 -احتمال بروز آريتمي قلبي با مقادير مصرف زياد وجود دارد.

2 -ازمصرف همزمان با دارو هـا ي كاهنـده پتاسـيم خـون بايد خودداري گردد.

3 -درمصرف همزمان با دارو هاي ايجادكننده آريتمي بايد احتياط شود.

عوارض جـانبي :

مهمتـرين عارضـه جـانبي ايـن دارو احتمال بروز آريتمي قلبي اسـت . اثـرات تـسكيني و ضـد موسكاريني آن بسيار كم است و معمولاً با مقادير مـصرف زياد ديده ميشود.

تداخلهاي دارويي:

مصرف همزمان با داروهاي مهار كننده آنزيم هاي كبدي مانند اريترومايسين، كتوكونـازول و ساير ايميدازول هاي ضدقارچ احتمال بروز آريتمي قلبي را افزايش ميدهد . مـصرف همزمـان آن بـا دارو هـا ي ضـد جنون و ضد افسردگي سه حلقههاي اثر آريتميزايي ايـن دارو را افزايش ميدهد.

نكات قابل توصـيه :

در صـورت بـروز آريتمـي قلبـي مصرف دارو قطع گرديده و به پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان تـب يونجـه، رينيـت آلرژيـك و حساسيتهاي پوستي روزي 60 ميلـي گـرم و در صـورت لزوم حداكثر تـا 120 ميلـي گـرم در 2-1 مقـدار منقـسم مصرف ميگردد.

اشكال دارويي :

mg 60: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد