هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تيمکس(THYMEX)

تعداد بازدید : 1302

موارد مصرف :

ايـن فـرآورده بـه عنـوان ضدسـرفه و خلطآور بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اثرات ضدسرفه و خلط آور آويشن احتمالاً مربـوط بـه روغـنهـاي فـرار (تيمـول و كـارواكرول) آن ميباشد.

اجزاء فرآورده :

1- شـــــربت از عـــــصاره هيـــــدروالكلي آويـــــشن (Thymus vulgaris) به ميـزان 30-35 گـرم درصـد، حاوي حداقل 0/15% تيمول تهيه شده است.

2- قــرص جويــدني از عــصاره تغلــيظ شــده آويــشن (Thymus vulgaris) به ميـزان 1/3% حـاوي حـداقل 0/03% تيمول تهيه شده است.

3- قطـــــره از عـــــصاره هيـــــدروالكلي آويـــــشن (Thymus vulgaris) كه حاوي حـداقل 0/6% تيمـول ميباشد تهيه شده است.

مواد موثره:

روغنهاي فرار نظير تيمول و كارواكرول. هشدارها: ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با ايـن وجودمنـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

عوارض جانبي :

تيمول موجود در اين فـرآورده ممكـن است باعث تحريك غشاء مخاطي گردد.

مقدار مصرف :

قرص:

روزي 3 بار، هر بار تـا 3 قـرص جويـده يـا ميـل شود.

شربت:

كودكـان زيـر 12 سـال :

نـصف تـا يـك قاشـق مرباخوري سه بار در روز بزرگسالان: يك قاشق مرباخوري 5-6 بار در روز.

قطره:

نوزادان زير يكسال :

يك قطـره بـه ازاي هـر مـاه زندگي كودكان 1-6 سال:

7-10 قطره 3 بار در روز 6-12 سال: 10-15 قطره 3 بار در روز بزرگسالان: 15-20 قطره 3 بار در روز .

اشكال دارويي :

Syrup , Chewable Tablet , Drop

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


پاسخ avator
Narges khodadadi
۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۹:۵۸
مطالب عالی


  star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
  مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
  هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد