هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تیمولول - TIMOLOL

ضد گلوکوم

تعداد بازدید :865

موارد مـصرف :

تيمولـول در درمـان گلوكـوم سـاده مزمن، گلوكوم با زاويه باز و افزايش فـشار داخلـي چـشم بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 تيمولـول گيرنـده هـاي بتـا آدرنرژيـك را مسدود مي كند و توليد مايع را در چشم كاهش مي دهـد . اين دارو ممكن است موجب افزايش جريان خروج مايع از چشم شود.

 فارماكوكينتيك:

زمـان شـروع اثـر دارو 30 دقيقـه و زمان رسيدن به حداكثر اثر 1-2 سـاعت پـس از مـصرف ميباشد. طول مدت اثر 24 ساعت اسـت . مقـداري از دارو نيز ممكن است جذب سيستميك گردد.

 مـوارد منـع مـصرف:

 ايـن دارو در آسـم نـايژه اي، بيمــاري انــسداد مــزمن ريــوي، بيمــاري قلبــي، شــوك كارديوژنيك، بلوك قلبي و برادي كـاردي سينوسـي نبايـد مصرف شود.

 هشدارها:

 1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مـصرف شود التهاب برونش ها، آمفيزم ، بيماري هاي ريوي، بيماري هـاي قلبـي، ديابـت مليتـوس، كـاهش قنـد خـون و پركـاري تيروئيد.

 2- در صورت بروز حـساسيت بـه نـو ر، بايـد از عينـك آفتابي استفاده و از قرارگـرفتن درمعـرض نـور خـودداري شود.

3- به هنگام هر گونه جراحـي از جملـه جراحـي هـاي دندانپزشكي يا درمان اورژانس، بايد احتياط مصرف شود.

 عوارض جانبي :

قرمزي چـشم هـا يـا پلـك هـا، التهـاب پلكها، التهاب ملتحمه چـشم، كراتيـت، افتـادگي پلـك، كاهش حساسيت قرنيه، سـوزش، درد، خـارش و خـشكي چشمها، دوبيني و اختلالات بينائي، اريتم و واكـنش هـاي آلرژيـك شـامل آنافيلاكـسي و التهـاب پلـك و قرنيـه از عوارض جانبي مهم دارو ميباشد.

 تــداخلهــاي دارويــي:

 بــه دليــل احتمــال جــذب سيستميك دارو متعاقب استعمال موضعي، احتمـال بـروز تداخلات دارويي بويژه با دارو هايي همچون وراپاميل بايـد مدنظر قرارگيرد. مقدار مصرف : در بزرگسالان يك قطره دو بـار در روز مصرف ميشود.

 اشكال دارويي:

Ophthalmic Drops: 0.5% (as Maleate)

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد