هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تريامـسينولون ان ان( TRIAMCINOLONE NN)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :1365

موارد مصرف :

اين دارو در درمان كانديدياز پوستي و التهاب پوستي همراه با عفونت كانديـديائي يـا باكتريـائي تجويز ميشود. مصرف ايـن تركيـب دارويـي فقـط بـراي درمـان كوتـاه مـدت (كمتـر از دو هفتـه) كانديـديازيس التهابي توصيه ميشود.

موارد منـع مـصرف :

تريامـسينولون درشـيرخواران كمتر از يكسال، براي درمان پلاك هاي منتشر و گـسترده پسوريازيس، عفونت هاي باكتريايي، قارچي و يـا ضـايعات ويروسي پوستي و درمان نشده، روزاسـه و درماتيـت هـاي اطراف د هان، براي درمان آكنه و در صورت بروز آلرژي به كورتيكوستروئيدها نبايد مصرف شـود .عـلاوه بـر ايـن، د ر صورت سابقه حساسيت نسبت به نئومايسين و نيـستاتين نبايد از اين فرآورده استفاده كرد.

هشدارها :

1 -اين دارو در صورت ابتلا بيمار به تبخـال، اگزمـا و يـا ساير عفونت هاي ويروسي پوستي بايد بـا احتيـاط فـراوان تجويز شود.

2 -مصرف بيش از دو هفته و يـا بـيش از يكبـار در روز دارو نزد كود كان، ممكن است باعث افزايش جـذب دارو و عوارض سيستميك آن گردد.

3 -مصرف طولاني مدت اين دارو يا مـصرف آن بـر روي نواحي وسيع از پوست بدن ، باعث افزايش جذب موضـعي تريامسينولون ميگردد.

عوارض جانبي :

تاول، سوزش، خـارش، پوسـته پوسـته شدن، بثورات، قرمزي يا ورم پوسـت كـه قبـل از د رمـان وجود نداشته اند، از عوارض جانبي دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

1 -قبل از مصرف دارو، موضع بايد با آب و صابون شسته و كاملاً خشك شود.

2 -از مصرف خودسرانه اين دارو بايد خودداري شود.

3 -از بكار بردن پوشش و يا پانسمان روي ناحيـه تحـت درمان با تريامسينولون بايد خودداري شود.

4 -از تماس دارو با چشمها بايد اجتناب گردد.

5 -در صورتي كه بعد از دو هفته عارضه اي كه براي آن تريامسينولون تجويز شده، بهبود پيدا نكرد و يا بدتر شـد، بايد به پزشك مراجعه شود.

6 -قبل از شـيردهي ، نبايـد از ايـن دارو بـر روي بافـت پستان استفاده شود.

مقدار مصرف :

مقدار كافي از دارو روزي 3-2 بـار بـر روي موضع ماليده ميشود.

اشكال دارويي :

Acetonide Triamcinolone: (Ointment

+ mg 5.2) Sulfate as (Neomycin + mg 1

g)/U 000,100 Nystatine

+ mg 1 Acetonide Triamcinolone: (Cream

Nystatine + mg 5.2) Sulfate as (Neomycin

g)/U 000,100

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد