هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

تري فلوريدين (TRIFLURIDINE)

ضد ویروس

تعداد بازدید :807

موارد مصرف :

تري فلوريدين در درمان التهـاب بافـت پوششي ملتحمه از نوع اوليه و نيز التهاب عودكننده بافت پوششي قرنيه و ملتحمه ناشي از ويروس تبخـال بـه كـار ميرود. اين دارو ممكن است نزد نوع 1 و 2 بيماراني كـه به درمان با آيدوكسوريدين يا ويدارابين پاسخ نمي دهنـد يا دچار سـميت چـشمي يـا حـساسيت بـيش از حـد بـه آيدوكسوريدين مي شوند، مفيد باشد.

 فارماكوكينتيك:

به دنبـال مـصرف موضـعي در بافـت قرنيـه، عنبيـه، جـسم مژگـاني و مـشيميه ملتهـب نفـوذ ميكند و نيمه عمر آن حدود 12-18 دقيقه ميباشد.

 مكانيسم اثر :

اين دارو بـا نفـوذ بـه سـاختمان DNA ويروس و مهاركردن آنزيم هـاي تي ميـديليك فـسفريلا ز و DNA پليمــراز، بجــاي تيمــدين در DNA ويروســي مشاركت مي نمايـد و در نتيجـه موجـب سـاخت DNAمعيوب ويروس ميگردد. تريفلوريدين ب ه داخـل DNA پستانداران نيز مشاركت مينمايد.

 هشدارها:

1- دوره درمان نبايد بيش از 21 روز و يا 3-5 روز بعد از بهبودي كامل، ادامه يابد.

 2- در صورت مصرف همزمان كورتيكو اسـتروئيد هـا بـا اين دارو، مصرف تري فلوريدين بايد چند روز پس از قطـع مصرف استروئيد ادامه يابد.

 3- در صـورت قطـع مـصرف قبـل از بهبـودي كامـل، احتمال عود التهاب قرنيه وجود دارد.

 عوارض جانبي :

احساس نـاراحتي در چـشم و التهـاب پلكها از عوارض دارو ميباشد.

 نكات قابل توصيه:

1- دارو در فواصل كمتر يـا بـراي مـدت طـولاني تـر از مقادير تجويز شده، نبايد مصرف شود.

 2- دوره درمان بايد كامل شود.

 مقدار مصرف:

 بزرگسالان و كودكان 6 سال به بالا : يـك قطـره هر دو ساعت ه نگام بيداري در چـشم چكانـده مـي شـود . درمان بايد تا هنگام اپـي تليزاسـيون مجـدد كامـل قرنيـه ادامه يابد . مقدار دارو را مـي تـوان بـه يـك قطـره هـر 4 ساعت (حداقل روزانه 5 قطره) براي هفته بعد كاهش داد.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Drops: 1%

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد