هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اورتان - URTAN

گیاهی

تعداد بازدید :703

موارد مصرف :

ايـن فـرآورده بـه عنـوان ديورتيـك و برطــرف كننــده مــشكلات دفــع ادرار در هــايپرپلازي خوشخيم پروستات درجه 1 و 2 بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

برطبق مطالعات انجام شـده گزنـه باعـث افزايش حجم و جريان ادرار و كاهش Residual urine مـيگـردد. عـصاره آبـي ايـن گيـاه باعـث مهـار اتـصال (sex hormon – binding globulin (SHBG بـه گيرندههاي ديواره سلولهاي پر وستات ميشود. ايزولكتين موجـود در گزنـه بـا رقابـت در اتـصال بـه گيرنـده هـاي تستوسترون در بافت پروستات موجـب وقفـه هيپـر پلازي پروستات ميگردد.

اجزاء فرآورده :

حاوي عصاره هيدروالكلي گيـاه گزنـه (Urtica dioica) معادل 8-9% عـصاره خـشك (4-5% قند برمبناي گلوكز) ميباشد.

مواد موثره :

استروييد ها، استرول هـا (بتاسيتوسـترول، ...) لستين، پليساكاريدها و ليگنانها. هشدارها: درصورت بروز علائـم حـساسيت از مـصرف اين دارو خودداري گردد.

عوارض جانبي :

بامـصرف ايـن فـرآورده احتمـال بـروز اختلالات گوارشي (اسـهال ، گاسـتريت و يـا دردمعـده ) و واكنشهاي آلرژيك وجود دارد. مقدار مصرف : روزي 3 بـار هربـار 40 قطـره در يـك فنجان آب سرد بعد از غذا ميل شود.

اشكال دارويي :

Drop(قطره)

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد