هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اورتيدين(URTIDIN)

گیاهی

تعداد بازدید :1389

موارد مصرف :

ايـن فـرآورده بـه عنـوان ديورتيـك و برطــرف كننــده مــشكلات دفــع ادرار در هــايپربلازي خوشخيم پروستات درجه 1 و 2 بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

برطبق مطالعات انجام شـده گزنـه باعـث افزايش حجم و جريان ادرار و كاهش Residual urine مـيگـردد. عـصاره آبـي ايـن گيـاه باعـث مهـار اتـصال (sex hormon – binding globulin (SHBG بـه گيرندههاي ديواره سلولهاي پروستات ميشود. ايزولكتين موجـود در گزنـه بـا رقابـت در اتـصال بـه گيرنـدههـاي تستوسترون در بافت پروستات موجب وقفـه هـا يپرپلازي پروستات ميگردد.

اجزاء فرآورده:

اين فرآورده حاوي عصاره هيدروالكلي گيــاه گزنــه (Urtica dioica) حــاوي حــداقل 4-5% پليساكاريد ميباشد. مواد موثره : استروييد ها، استرول هـا (بتاسيتوسـترول، ...) لستين، پليساكاريدها و ليگنانها. هشدارها: درصورت بروز علائـم حـساسيت از مـصرف اين دارو خودداري گردد.

عوارض جانبي :

بامـصرف ايـن فـرآورده احتمـال بـروز اختلالات گوارشي (اسـهال ، گاسـتريت و يـا دردمعـده ) و واكنشهاي آلرژيك وجود دارد.

مقدار مصرف :

روزي 3 بـار هربـار 40 قطـره در يـك فنجان آب سرد بعد از غذا ميل شود.

اشكال دارويي :

Drop

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد