هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

وين بلاستين - VINBLASTINE

تعداد بازدید : 2579

رده بارداری : D

موارد مـصرف :

ويـن بلاسـتين در درمـان كارسـينوم پستان، تومورهاي تروفوبلاستيك، كارسينوم بيـضه، ريـه، مثانه و كليه، نوروبلاستوم، لنفـوم هـاي هـوچكيني و غيـر هوچكيني، ساركوم كاپوسي، بيمـاري Letterer-siwe، ميكوزفونگوئيـد و درمـان لوسـمي ميلوسـيتيك مـزمن و تومورهاي تخمدان به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

وين بلاستين تقسيم سلول ها را در مرحله متافاز متوقف ميكند.

فارماكوكينتيك:

عبـور ويـن بلاسـتين از سـد خـوني - مغزي كم اسـت . متابوليـسم آن كبـدي اسـت و دفـع آن عمدتاً از طريق صفرا و به ميزان كم كليوي است.

هــشدارها:

ويــن بلاســتين ممكــن اســت بــر عمــل اسپرمسازي در انسان تاثير بگذارد.

عــوارض جــانبي:

ضــعف سيــستم ايمنــي، كــاهش گلبولهاي سفيد خون، عفونت و كاهش پلاكت هاي خون از عوارض شايع تيوگوانين است.

اشكال دارويي :

Injection: 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد