هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ويندزين - VINDESIN

تعداد بازدید : 998

موارد مصرف :

ويندزين در درمان لوسمي هـا ي حـاد، لنفومها و بعضي از كارسينوما هـا از جملـه پـستان و ريـه مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ويندزين متافاز ميتوز را متوقف ميكنـد . ويندزين با اتصال به ميكروتوبول ها مانع فعاليت آنها شـده و درنهايت باعث مرگ سلول ميشود.

فارماكوكينتيك:

ويندزين نيمه عمر سه مرحل هاي دارد كه نيمه عمر ن هائي آن حدود 20 ساعت اسـت . دفـع دارو كليوي است.

هشدارها :

1- اين دارو در صورت وجود ضعف شديد عـضلاني نبايـد مصرف شود.

2- ويندزين نبايد داخل جمجمه تزريق شود.

عــوارض جــانبي:

نفروپــاتي، تــضعيف فعاليــت مغــز استخوان، كم خوني و ترومبوسيتوپني و سميت عـصبي از عوارض جانبي مهم ويندزين است.

مقدار مصرف :

ويندزين با مقدار mg/m2 3-4/5 بـه صـــورت تزريـــق وريـــدي هـــر 1-2 هفتـــه ويـــا 1-2 /day بــراي 2-10 روز هــر 2-3 هفتــه در mg/m2 درمان انواع سرطان مصرف شده است.

اشكال دارويي :

Injection: 5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد