هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ويتاگنوس - VITAGNUS

تعداد بازدید : 1661

مـوارد مـصرف:

ويتـاگنوس جهـت رفـع اخـتلالات قاعدگي و اختلالات يائسگي به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

گياه پنج انگشت داراي اثر د وپامينرژيـك و وقفــهدهنــده FSH مــيباشــد و بــا مهــار آزادشــدن پرولاكتين باعث مهار ت رشح شير ميگردد. همچنن از بروز علائم PMS جلوگيري مينمايد.

اجزاء فرآورده :

ويتاگنوس حاوي 80-90 ميلـي گـرم عـصاره خـشك گيـاه پـنج انگـشت ( - Vitex agnus castus) ميباشد.

مواد موثره :

موادموثره گياه پنج انگـشت بطـور دقيـق تعيــين نگرديــده اســت ولــي عــصاره ايــن گيــاه حــاوي فلاونوييدها (كاستيسين) ، ايريدوئيد گلايكوزيد ها (آكوبين و آگنوزيد) و روغنهاي فرار ميباشد.

موارد منع مصرف :

ايـن فـرآورده باتوجـه بـه اثـرات هورمــوني آن در دوران بــارداري وشــيردهي ممنوعيــت مصرف دارد. عــوارض جــانبي: بامــصرف ايــن دارو احتمــال بــروز واكنشهاي آلرژيك وجوددارد و ن درتاً ممكن اسـت باعـث بروز سردرد و افزايش خونريزي در دوران قاعدگي گردد.

تداخلهاي دارويي :

1- اين دارو ممكن است با دارو هاي ضدبارداري خـوراكي و هورموني تداخل نمايد.

2- درمــصرف همزمــان ايــن فــرآورده بــا داروهــاي آنتاگونيست گيرنده هاي دوپامين امكان كاهش اثر هـر دو دارو وجود دارد.

مقدار مصرف :

روزانه 40 قطره از دارو را در كمي آب يا آبميوه ريخته و نيمـساعت قبـل از صـبحانه (بـا معـده خالي) مصرف شود.

اشكال دارويي:

Drop(قطره)

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد