هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

زینتوما - ZINTOMA

گیاهی

تعداد بازدید :1118

مـوارد مـصرف:

ايـن فـرآورده ضـدتهوع بـوده و در پيشگيري از بيماري مسافرت مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

اثرضــدتهوع زنجبيــل بــه تركيبــات جينجرولها و شوگا لها نسبت داده ميشود و گفته شـده است كه اين اثر از طريق تاثير موضعي برسيستم گوارشي اعمال ميگردد (برخلاف ساير تركيبات ضدتهوع كه اثرات خود را از طريق تاثير بر CNS ظاهر ميسازند).

اجزاء فـرآورده :

ايـن فـرآورده حـاوي پـودر ريـشه زنجبيل (Zingiber officinale) ميباشد.

مـواد مـوثره:

روغـنهـاي فـرار نظيـر زينجبيـرون و بتابيزابولن، اولئورزي نهايي نظير همولوگهاي جينجرول و شوگاال. هشدارها: در بيماران مبتلا به سنگ صفرا و زخم معده با احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي :

مصرف اين فرآورده م مكن است باعـث بروز عوارض آلرژيك (درماتيت) گردد.

تداخلهاي دارويي :

از آنجا كـه گـزارش شـده اسـت زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضدفعاليت پلاكتـي و پايينآورنده قندخون ميباشـد ، مـصرف مقـادير زيـاد آن ممكن است با درم انهاي قلبي، پايين آورنـده قنـدخون و ضدانعقاد تداخل نمايد.

مقدار مصرف :

در بزرگــسالان و كودكــان بــالاي 6 ســال: 2 كپسول نيم ساعت قبل از شروع مسافرت و سـپس هـر 4 ساعت يكبار 2 كپسول مصرف شود.

اشكال دارويي :

Capsule

کلمات کلیدی



این مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید



دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.






star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد