star گروه دارويي - آدرنرژيک

محلول شستشوي چشم (Ophthalmic bath solution)

آدرنرژيک تعداد بازدید :786
موارد مصرف : اين محلول براي شستشوي چـشم بـه منظور خروج اجسام خارجي و همچنين كـاهش تحريـك چشم ناشي از استفاده از عدسيهاي تماسي بكار مي رود.  هشدارها:  از مصرف ساير قطره هاي چشم

فنیل افرین(PHENYLEPHRINE HCl)

آدرنرژيک تعداد بازدید :895
موارد مصرف :  قطره فنيل افرين به عنوان گشادكننده سريع مردمك چشم و ضداحتقان چشمي و بيني مـصرف ميشود.  مكانيسم اثر :  اين دارو يك آمين مقلد سمپاتيك اسـت كــه مــستقيماً گيرنـ

فنيل افرين زینک(PHENYLEPHRINE ZINC)

آدرنرژيک تعداد بازدید :838
موارد مـصرف :  ايـن دارو بـراي رفـع احتقـان چـشم مصرف ميشود. مكانيسم اثر : فنيل افرين يـك آمـين مقلـد سـمپاتيك است كه گيرنده هاي آلفا -آدرنرژيك در عـروق ملتحمـه را تحريك مي كند
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد