star گروه دارويي - داروهای بیهوشی

موارد مصرف و عوارض تيوپنتال(THIOPENTAL)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :918
رده بارداری : C موارد مصرف : تيوپنتال بـه طـور عمـده بـراي القـاي بيهوشي عمومي و بـه تنهـايي بـه عنـوان بيهـوش كننـده وريدي در اعمال جراحي كوتاه مدت كه حداقل تحريكات دردناك رادارند،

موارد مصرف و عوارض كتامين(KETAMINE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :980
موارد مصرف : كتامين به عنوان يك بيهـوش كننـده عمومي براي اعمال جراحي يا تشخيص كوتاه مدت كه به شل شدن عضلات اسكلتي نياز ندارند، مـصرف مـي شـود . كتامين همچنين به عنوان داروي كمكي همـراه بـا

موارد مصرف و عوارض اتوميديت(ETOMIDATE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1441
رده بارداری : C موارد مصرف : اتوميديت يك داروي بيهـوش كننـده است كه براي القا بيهوشي مصرف ميشود. مكانيسم اثر : اتوميديت يك خوا بآور كوتـاه اثـر اسـت كه احتمالاًاثراتي مشابه GABA

موارد مصرف و عوارض سووفلوران(SEVOFLURANE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :2216
موارد مصرف : اين دارو بـراي القـا و حفـظ بيهوشـي عمومي بكارميرود. فارماكوكينتيك: اين دارو از طريق ريه هـا بـه سـرعت وارد جريان خون ميشود. تقريبـاً 5% سـووفلوران توسـط P450 2E1 متابولي

موارد مصرف و عوارض نيتروزاكسايد(NITROUS OXIDE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1002
موارد مصرف : نيتروزاكسايد به عنوان بيهـوش كننـده براي القاء و ادامـه بيهوشـي مـصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنين با مقادير مصرف كم دراعمال جراحي سـزارين و زايمان واژينال مصرف ميشود. اين

موارد مصرف و عوارض ايزوفلوران(ISOFLURANE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1083
موارد مصرف : ايزوفلوران به عنوان بيهوش كننده براي القاء و ادامه بيهوشي مصرف ميشود. فارماكوكينتيـك: حـداقل غلظـت آلوئـولي (MAC) ايزوفلـوران هنگـام مـصرف بـا اكـسيژن 1/15% و هنگـام مص

موارد مصرف و عوارض هالوتان(HALOTHANE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :921
موارد مصرف : هالوتان به عنوان بيهوش كننـده بـراي القاء و ادامه بيهوشي مصرف ميشود. فارماكوكينتيـك: حـداقل غلظـت آلوئـولي (MAC) هالوتان هنگام مصرف با اكسيژن 0/75% و هنگام مـصرف با نيتر

موارد مصرف و عوارض اتر(ETHER)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1105
موارد مصرف : اتر بـه عنـوان داروي بيهـوش كننـده استنشاقي مصرف ميشود. فارماكوكينتيك: حداقل غلظت آلوئولي (MAC) اتـر 1/92% است. موارد منع مصرف : دربيماران مبتلا به ديابـت، عيـب ك

موارد مصرف و عوارض انفلوران(ENFLURANE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1075
رده بارداری : B موارد مصرف : انفلوران بعنوان بيهـوش كننـده بـراي القاء و ادامه بيهوشي مصرف ميشود. انفلوران همچنين با مقادير مصرف كم به عنوان مكمـل بيهوشـي عمـومي در طول زايمان در عمل

موارد مصرف و عوارض پروپوفول - PROPOFOL

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :20
رده بارداری : C موارد مصرف : پروپوفـول يـك داروي بيهـوش كننـده است كه به منظور القاء وادامه بيهوشي مـصرف مـي شـود . ايــن دارو همچنــين بــراي ايجــاد تــسكين در حــين مراقبــتهــاي

موارد مصرف و عوارض پروپافول - Propofol

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1685
موارد مصرف پروپافول برای بیهوشی عمومی و سدیشن قبل از عمل و تنفس مصنوعی استفاده می‌شود. پروپافول در بسیاری از موارد به دلیل برگشت هوشیاری سریعتر جایگزین تیوپنتال شده است مکانیسم اثر
صفحه اي وجود ندارد!

star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید چند تمرین برای درمان افتادگی سینه سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد