star گروه دارويي - ضد پارکینسون

موارد مصرف و عوارض آپومرفين - APOMORPHINE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :744
رده بارداری : C موارد مـصرف : آپـومرفين بـراي تـشخيص افتراقـي سندرم پاركينسون ايديوپاتيك استفاده ميشود. همچنين براي تشخيص پاسخ دهي سيستم دوپامي نرژيـك در انـواع سندرم پاركينسون بـه

موارد مصرف و عوارض سیلژیلین (SELEGILINE)

ضد پارکینسون تعداد بازدید :897
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو همراه با لوودوپا يا لوودوپا -C جهت درمان بيماري پاركينسون اديوپاتيك به كارميرود. مكانيسم اثر : اين دارو با مهار غيرقابـل برگـشت آنـزيم مون

موارد مصرف و عوارض روپینیرول(ROPINOROLE)

ضد پارکینسون تعداد بازدید :927
موارد مصرف : اين دارو بـراي درمـان علائـم بيمـاري پاركينسون ايديوپاتيك بكارميرود. مكانيسم اثر : اين تركيب يك آگونيـست غيرارگـوليني گيرندههاي دوپامين بو ده كه نسبتاً اختصاصي و ب

موارد مصرف و عوارض لوودوپا(LEVODOPA)

ضد پارکینسون تعداد بازدید :1011
موارد مصرف : لوودوپا براي تـسكين علائـم و بهبـود كنتــرل عــضلات در درمــان پاركينــسون ايــديوپاتيك، پاركينسون postencephalitic و پاركينـسون علامتـي وهمچنـين پاركينـسون ناشـي از تـصلب شـرائ

موارد مصرف و عوارض تری هگزيفنيديل(TRIHEXYPHENIDYL)

ضد پارکینسون تعداد بازدید :961
موارد مصرف : تري هگزيفنيديل در درمـان بيمـاري پاركينسون و كاهش عوارض خارج هرمي ناشي از دارو هـا (به جز ديسكنزي ديررس) تجويز ميشود. مكانيــسم اثــر: ايــن داروهــا بــا مهــار گير

موارد مصرف و عوارض ادروفونيوم کلرايد(EDROPHONIUM CHLORIDE)

ضد پارکینسون تعداد بازدید :1175
موارد مصرف : اين فـرآورده بـراي تـشخيص افتراقـي مياستني گراو، عامل كمكـي در ارزيـابي نيـاز درمـاني در بيماران متبلا به مياستني گرا و، ارزيـابي درمـان اورژانـس درحمـلات مياسـتنيك مـصرف

موارد مصرف و عوارض كابرگولين - CABERGOLINE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :2182
کابرگولین و بارداری,کابرگولین و قاعدگی,کابرگولین و تخمک گذاری,قرص کابرگولین برای قطع شیردهی,قرص کابرگولین خارجی,مصرف طولانی مدت کابرگولین,قیمت قرص کابرگولین,قیمت قرص کابرگولین خارجی

موارد مصرف و عوارض بيپريدين - BIPERIDEN

ضد پارکینسون تعداد بازدید :952
رده بارداری : C مــوارد مــصرف : بيپريــدين در درمــان بيمــاري پاركينسون و علائم خارج هرمي ناشـي از دارو هـا (غيـر از اختلالات حركتي ديررس) تجويز ميشود. مكانيسم اثر : اين دار

موارد مصرف و عوارض بنزتروپين مسیلات - BENZTROPINE MESYLATE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :1238
مــوارد مــصرف : بنزتــروپين در درمــان بيمــاري پاركينسون و علائم خارج هرمي ناشي از دارو هـا (بغيـر از اختلالات حركتي ديررس) تجويز ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو بـا انـسداد نـسب

موارد مصرف و عوارض آمبنونيوم کلرايد - AMBENONIUM CHLORIDE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :834
موارد مصرف : اين فرآورده براي درمان مياستني گراو بكار ميرود. مكانيسم اثر : اين دارو از هيدروليز شدن استيل كولين توسط استيل كولين استراز جلوگيري ميكند و درنتيجـه انتقال تكانه هاي

موارد مصرف و عوارض آمانتادين - AMANTADINE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :985
رده بارداری : C موارد مصرف : آمانتادين به تنهايي يا همـرا بـا سـاير داروهاي آنتي كولينرژيك براي درمان بيماري پاركينـسون بكار ميرود. بعلاوه، اين دارو بمنظور پيـشگيري و درمـان عفونتها
صفحه اي وجود ندارد!

star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید چند تمرین برای درمان افتادگی سینه سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد