star گروه دارويي - ضد صرع

کاربردها و عوارض های قرص تگرتول چیست؟

ضد صرع تعداد بازدید :584
فواید و مضرات قرص تگرتول-خرید قرص تگرتول 200-عوارض قرص تگرتول در بارداری-تگرتول و چاقی.نام تجاری تگرتول فروخته می‌شود، یک دارو به شکل قرص است که داروی ضد صرع پرمصرف محسوب می شود

لایریور - LYRIVER

ضد صرع تعداد بازدید :3321
کپسول لایریور,لایریور 75,لایریور 50,لایریور ۷۵,پرگابالین سبحان,قرص پرگابالین چاق کننده است,کپسول لایریور 50,لایریور ۵۰

پرگابالین - Pregabalin

ضد صرع تعداد بازدید :836
داروی پرگابالین متعلق به گروه داروهای ضد صرع است با این وجود برای درمان مشکلات دیگری نیز تجویز می شود.این دارو خط اول درمان نوعی صرع به نام صرع پارشیال(ناحیه ای) می باشد.در این بیماری حملات تشنج کوتاه مدت در اثر اختلال جریان الکتریکی سلول های یک سمت مغز رخ می دهد.

پيراستام(PIRACETAM)

ضد صرع تعداد بازدید :1824
موارد مصرف : از ايـن دارو بعنـوان عامـل كمكـي در درمان صرع ميوكلونيك (با منشا قشر مخ ) در بزرگـسالان بكارميرود. اين دارو همچنين در مواردي مانند الكليـسم، سرگيجه حقيقي، صدمات عروقي مغز، اخ

پريميدون(PRIMIDONE)

ضد صرع تعداد بازدید :1212
مــوارد مــصرف: ايـن در درمـان حمـلات تـشنجي جنراليزه تونيك – كلونيـك (صـرع بـزرگ )، ميوكلونيـك شبانه، حملات تشنجي پارشيال پيچيده (سـايكوموتور ) و ساده پارشيال (كورتيكال فوكال) مصرف مي

فني توئين (PHENYTOIN)

ضد صرع تعداد بازدید :2073
رده بارداری:D موارد مصرف : فني توئين در كنترل تمام انـواع صـرع بغير از حملات صـرع كوچـك، و همچنـين درمـوارد درد عصب سه قلو، حمله مداوم صرعي، آريتمـي قلبـي و نيـز براي تسريع در التيـام

فنوباربيتال(PHENOBARBITAL)

ضد صرع تعداد بازدید :1261
رده بارداری : D موارد مصرف : فنوباربيتال در تمام انواع صرع بزرگ و كوچــك و در حملــه مــداوم صــرعي بــه كــار مــيرود. فنوباربيتــال تزريقــي بــراي درمــان اضــطراري بعــضي از حمل

لاموتریژین(LAMOTRIGINE)

ضد صرع تعداد بازدید :1361
رده بارداری : C موارد مصرف : از ايـن دارو بـه عنـوان داروي كمكـي بـراي درمـان حمـلات تـشنجي نـسبي اوليـه و حمـلات تشنجي سندرم Lennox – Gastaut استفاده ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو شبيه فن

اتوسوكسيميد(ETHOSUXIMIDE)

ضد صرع تعداد بازدید :1571
موارد مصرف : اتوسوكسيميد در درمـان صـرع غيـاب (كوچك) به كار ميرود. مكانيسم اثر : به نظر مي رسد كه اتوكـسيميد باكـاهش جريان كلسيمي خاص در سلولهاي عصبي تالاموس، اثـر اختصاصي خود را ب

كاربامازپين(CARBAMAZEPINE)

ضد صرع تعداد بازدید :1219
رده بارداری : D موارد مصرف : كاربامازپين در درمان انواع صرع (بغير از صرع كوچك) و درد عصب سه قلو مصرف ميشود. مكانيسم اثـر : كاربامـازپين بـا طـولاني كـردن مـدت غيرفعــال مانـــد

کلونوپین - Klonopin

ضد صرع تعداد بازدید :1329
رده بارداری : D موارد مصرف : اين دارو ممكن است در درمـان صـرع كوچــك كــه بــه داروهــاي ضدتــشنج سوكــسينيميد يــا اسيدوالپروئيك پاسخ نمي دهند، مصرف ميشود. همچنين كلونازپام در درما

کلونازپام - CLONAZEPAM

ضد صرع تعداد بازدید :1691
رده بارداری : D موارد مصرف : اين دارو ممكن است در درمـان صـرع كوچــك كــه بــه داروهــاي ضدتــشنج سوكــسينيميد يــا اسيدوالپروئيك پاسخ نمي دهند، مصرف ميشود. همچنين كلونازپام در درما

نورونتین - NEURONTIN

ضد صرع تعداد بازدید :3953
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو در درمان كمكي صرع همـراه با داروهاي ضدتشنج ديگر وهمچنين در درمـان نـورآلژي (درد عصبي) پس از عفونت هرپسي بكار ميرود. مكانيسم اثر : مكانيسم د

توپیرامات - TOPIRAMATE

ضد صرع تعداد بازدید :1816
رده بارداری : D موارد مصرف : از اين دارو به عنوان داروي كمكـي در درمــان حمــلات تــشنجي نــسبي (partial) و حمــلات تشنجي تونيك – كلونيك عمومي او ليـه در بزرگـسالان و كودكان بالاي 2 سال

گاباپنتین - GABAPENTINE

ضد صرع تعداد بازدید :1283
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو در درمان كمكي صرع همـراه با داروهاي ضدتشنج ديگر وهمچنين در درمـان نـورآلژي (درد عصبي) پس از عفونت هرپسي بكار ميرود. مكانيسم اثر : مكانيسم د

والپروات سدیم - VALPROATE SODIUM

ضد صرع تعداد بازدید :19291
موارد مصرف : اين دارو درمان صرع سـاده و پيچيـده غياب مصرف ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو مشابه فني تـوئين و كاربامـازپين با انسداد جريان سديم، ازف عاليت با فركانس زياد نـرون هـا جل
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد