star گروه دارويي - استخوان ساز

موارد مصرف و عوارض بلئومايسين - BLEOMYCIN

استخوان ساز تعداد بازدید :623
مــوارد مــصرف : بلئومايــسين در درمــان ســرطان سلولهاي سنگفرشي سر و گردن، گلو، سرويكس، پوست، كليه، مهبل و بيضه مصرف مي شـود . ايـن دارو همچنـين ممكن است در افوزيون هاي بدخيم پريتونـال

موارد مصرف و عوارض پاميــدرونات ديســديم(PAMIDRONATE DISODIUM)

استخوان ساز تعداد بازدید :736
مــوارد مــصرف:  داروي پاميــدرونات ديســديم در درمان زيادي متوسط تا شـديد كلـسيم خـون همـراه بـا بدخيمي (بـا يـا بـدون متاسـتازهاي اسـتخواني )، درمـان بيماري پاژة استخوان و در درمان

موارد مصرف و عوارض آلندرونات - ALENDRONATE

استخوان ساز تعداد بازدید :835
موارد مصرف :  اين دارو در پيشگيري و درمان پـوكي اســتخوان، درمــان بيمــاري پــاژة اســتخوان، درمــان متاستازهاي استخوان و درمـان افـزايش بـدخيم كلـسيم خون استفاده ميشود.  مكا
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


شرف آنلاین
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد