star گروه دارويي - ضد عفونی کننده

پوويدون آيودين (POVIDONE IODINE)

ضد عفونی کننده تعداد بازدید :1714
موارد مصرف: محلول موضعي پوويدون آيودين بـراي شستشو و ضدعفوني كردن پوست قبـل و پـس از اعمـال جراحي كوچك و بزرگ و تمي زكردن دست جراحان قبـل از عمل، مصرف مـي شـود . محلـول دهـانشـويه آن بـراي

كلرگزينول(CHLOROXYLENOL)

ضد عفونی کننده تعداد بازدید :939
موارد مصرف : اين دارو براي ضد عفوني كردن زخم و پوست مصرف مي شود. مكانيسم اثر : كلرگزينول يـك آنتـي سـپتيك كلرينـه فنوليك است كه بر عليه بـسياري از بـاكتري هـاي گـرم مثبت و تا حدي اس

كلرهگزيـدين(CHLORHEXIDINE)

ضد عفونی کننده تعداد بازدید :998
رده بارداری : C مواردمصرف: اين دارو براي ضدعفوني كـردن دسـت پزشك و پوست بيمار قبل از عمل جراحـي، ضـد عفـوني زخمهاي پوستي و شستـشوي وسـايل جراحـي اسـتفاده ميشود. مكانيسم اثـر :
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد