star گروه دارويي - گلوکوکورتيکوئيد

هيدروكورتيزون استات(HYDROCORTISONE ACETATE)

گلوکوکورتيکوئيد تعداد بازدید :879
موارد مصرف : هيدروكورتيزون در درمان كوتاه مـدت حالـــتهـــاي التهـــابي و آلرژيـــك چـــشم كـــه بـــه كورتيكواستروئيدها پاسخ مي دهند، استفاده ميشود.  مكانيسم اثر : در غلظت

پردنيزولـون استات(PREDNISOLONE ACETATE)

گلوکوکورتيکوئيد تعداد بازدید :1005
رده بارداری : C موارد مـصرف :  پردنيزولـون در درمـان حالـت هـاي التهابي و آلرژيك چشم و مجراي خـارجي گـوش كـه بـه كورتيكواستروئيدها پاسخ مي دهند، استفاده ميشود. اين دارو ممكن است بر
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد