star گروه دارويي - هورمونها و ضدهورمونها

موارد مصرف و عوارض دوفاستون - Duphaston

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :278
دوفاستون 10,دوفاستون و چاقی,دوفاستون و لاغری,عوارض دوفاستون,قرص دوفاستون و تخمک گذاری,بهترین زمان خوردن قرص دوفاستون,قرص دوفاستون و لکه بینی,عوارض قرص دوفاستون در بارداری

موارد مصرف و عوارض دیدروژسترون - Dydrogesterone

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :220
دیدروژسترون و حاملگی,دیدروژسترون و تخمک گذاری,دیدروژسترون دارویاب,قیمت قرص دیدروژسترون,قرص دیدروژسترون چیست,آمپول دیدروژسترون,دیدروژسترون ایرانی

موارد مصرف و عوارض لتراکس - Letrax

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :224
عوارض لتراکس,لتراکس لتروزول,قرص لتراکس برای چی خوبه,عملکرد قرص لتراکس,نحوه مصرف قرص لتراکس,قرص لتراکس ویکی پدیا,عوارض قرص لتراکس 2/5,عوارض قرص لتراکس ۲/۵

موارد مصرف و عوارض لتروزول - LETROZOLE

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :904
موارد مصرف :  اين دارو در درمان سرطان پيشرفته يا پيشرفته موضعي سينه در زنان بعـد از يائـسگي اسـتفاده مــيشــود. همچنــين ممكــن اســت بــه عنــوان درمــان Neoadjuvant در بيمـاري -hormone Localised p

موارد مصرف و عوارض بوسرلين - BUSERELIN

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :641
مـوارد مــصرف: بوسـرلين در درمـان كارسـينوماي پيشرفته پروستات مصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنـين بعنوان محرك تخمك گـذاري در روش تلقـيح مـصنوعي براي IVF نيز استفاده ميشود.  مكانيسم ا

موارد مصرف و عوارض متـي راپـون (METYRAPONE)

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :883
رده بارداری : C موارد مصرف : متـي راپـون بـراي تـشخيص نارسـايي ثانويه غده فوق كليوي ناشي از نقص درمحـور هيپـوفيز - هيپوتالاموس مصرف ميشـود . ايـن دارو بـراي تـشخيص ميزان ذخيره ACTH هيپو

موارد مصرف و عوارض كورتيكوتروپين(CORTICOTROPHIN)

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :718
موارد مصرف : كورتيكوتروپين به عنـوان يـك عامـل تشخيصي عملكرد غده فوق كليوي مصرف ميشود. مكانيسم اثر : كورتيكوتروپين هورمون طبيعـي قـسمت قدامي هيپوفيز (ACTH (است كه ميتواند بـا تحريـ

موارد مصرف و عوارض دزمکس(DESMEX)

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :20183
موارد مصرف : دزمکس(دسموپرسين) براي درمان ديابت بي مزه نوروژنيك، شب ادراري اوليـه (بـا غلظـت طبيعـي ادرار ) ، پرنوشي موقت و پرادراري همراه بـا ترومـا يـا جراحـي در ناحيه هيپوفيز، بيماري

موارد مصرف و عوارض دسموپرسين استات( DESMOPRESSIN ACETATE)

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :998
موارد مصرف : دسموپرسين براي درمان ديابت بي مزه نوروژنيك، شب ادراري اوليـه (بـا غلظـت طبيعـي ادرار ) ، پرنوشي موقت و پرادراري همراه بـا ترومـا يـا جراحـي در ناحيه هيپوفيز، بيماري فون ويل ب

موارد مصرف و عوارض اوكترئوتايد - OCTREOTIDE

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :2622
رده بارداری : B مـــوارد مـــصرف : اوكترئوتايـــد در درمـــــــان تــــومورهاي كارسينوئيد، ترشح كننده گلوكاگن، ترشـح كننـده (VIP (Vasoactive Intestinal Peptide و آكرومگالي مصرف ميشود. مكانيسم

موارد مصرف و عوارض لئوپرورلین - LEUPRORELINE

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :888
موارد مصرف : ايـن دارو در درمـان علامتـي سـرطان پيشرفته پروستات، درمان اندومتريوز، درمان بلوغ زودرس مركزي و در درمان آنمي ناشـي از Liomyomas رحـم به كار ميرود. مكانيسم اثر: اين دارو آ

موارد مصرف و عوارض اندروژل - AndroGel

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :2338
رده بارداری : X موارد مصرف : اندروژل(تستوسترون) در درمان كمبود آندروژن ناشــي از هيپوگناديــسم اوليــه، تــاخير بلــوغ در مــردان، سرطان پستان، كم خوني، تاخير در رشد و ميكروسفالوس ب

موارد مصرف و عوارض تستوسترون - TESTOSTERONE

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :813
رده بارداری : X موارد مصرف : تستوسترون در درمان كمبود آندروژن ناشــي از هيپوگناديــسم اوليــه، تــاخير بلــوغ در مــردان، سرطان پستان، كم خوني، تاخير در رشد و ميكروسفالوس به كار برد

موارد مصرف و عوارض Mirena

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :955
رده بارداری : X مــوارد مــصرف: لوونورژســترل(Mirena) بــراي جلــوگيري از بارداري مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : ايــن دارو بــا جلــوگيري از ترشــح گونادوتروپينها از هيپوفيز ق

موارد مصرف و عوارض لوونورژسترل - LEVONORGESTREL

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :910
رده بارداری : X مــوارد مــصرف: لوونورژســترل بــراي جلــوگيري از بارداري مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر : ايــن دارو بــا جلــوگيري از ترشــح گونادوتروپينها از هيپوفيز قدامي

موارد مصرف و عوارض کوریونیک گونادوتروفین - HCG

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :41649
موارد مصرف : گنـادوتروپين جفتـي در درمـان و در تشخيص كريپتوركيديسم (نهان بيضگي ) قبل از بلوغ كـه به دليل انسداد آنا توميك نباشـد، مـصرف مـي شـود . ايـن فرآورده همچنين در درمان ناباروري ناش

موارد مصرف و عوارض منوتروپین - MENOTROPINS (HMG)

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :5765
موارد مـصرف : منـوتروپين هـا همـراه بـا HCG بـه منظور تحريك تخمك گذاري و باروري در بيمـاران مبـتلا به اختلات ثانويـه عملكـرد تخمـدان اسـتفاده مـي شـود . منوتروپينها در بيماران مبتلا به كم

موارد مصرف و عوارض تریپتورلین - TRIPTORELIN

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :1998
مــوارد مــصرف: ايــن دارو بــراي درمــان علامتــي كارسينوماي پيشرفته پروستات استفاده ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو يـك آنـالوگ صـناعي LHRH ميباشد. اسـتفاده طـولاني مـدت اشـكا

موارد مصرف و عوارض فولی تریپن آلفا و بتا - FOLLITROPIN Alpha & Beta

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :2373
موارد مصرف : فوليتروپينهاي آلفا و بتا (هورمونهاي نوتركيب محرك فوليكول ) در درمان ن ازايي در زنان ناشي از عدم تخمك گذاري، در زناني كه به درمان با كلـوميفن پاسخ نداده اند، مصرف مي شود . اين دا
صفحه اي وجود ندارد!

star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید چند تمرین برای درمان افتادگی سینه سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد