star گروه دارويي - بی حس کننده های موضعی

تتراکایین(TETRACAINE )

بی حس کننده های موضعی تعداد بازدید :1
موارد مصرف : اين دارو به عنوان بيحس كننده كوتـاه اثر موضعي براي انجام اقدامات تشخيصي در چشم، خارج كردن اجسام خارجي و بخيـه و اعمـال جراحـي كوچـك مصرف مي شود.  مـوارد منـع مـصرف:

زایلکس(لیدوکائین 10%))

بی حس کننده های موضعی تعداد بازدید :53185
ترکیب:هر 100 میلی لیتر اسپری موضعی زایلکس 10 حاوی 10 گرم لیدوکائین می باشد. هر پاف حاوی 10 میلی گرم لیدوکائین است. فارماکولوژی:لیدوکائین به عنوان یک بی حس کننده موضعی، هدایت جریان های عصب

زایلوژل (لیدوکائین 2%)

بی حس کننده های موضعی تعداد بازدید :41082
هر 100 گرم ژل استریل موضعی زایلوژل حاوی 2 گرم لیدوکائین هیدروکلراید می باشد.بی حس کننده های موضعی، ایجاد و هدایت جریان های عصبی را با کاهش جریان یونی

تتراكائين(TETRACAINE)

بی حس کننده های موضعی تعداد بازدید :1026
موارد مصرف : تتراكائين براي ايجاد بيحسي موضـعي يا منطقهاي (زير عنكبوتيه) مصرف ميشود. موارد منع مصرف : درصورت وجود بلوك كامل قلبي، خونريزي شديد، كاهش شديد فشارخون، عفونت و التهاب د

پریلوکائین-اف(PRILOCAINE – F )

بی حس کننده های موضعی تعداد بازدید :1403
موارد مصرف : اين دارو بعنوان بيحس كننده موضعي يا منطقهاي بصورت تزريقي بـه منظـور ايجـاد بيحـسي و انـسداد عـصبي بكـار مـيرود. ايـن دارو در دندانپزشـكي بعنوان بيحس كننده مصرف دارد. مكا

مپي واكائين(MEPIVACAINE)

بی حس کننده های موضعی تعداد بازدید :1603
موارد مصرف : مپي واكائين به عنـوان بـيحس كننـده موضعي تزريقي براي ايجاد بيحسي موضعي يـا منطقـه اي (ناحيه كمري يا دمي)، انفيلتراسـيون موضـعي و انـسداد عصب محيطي مصرف ميشود. فارماكوكين

ليدوكائين(LIDOCAINE)

بی حس کننده های موضعی تعداد بازدید :2652
موارد مصرف : ليدوكائين براي انسد اد سيستم عصبي مركزي (اپيدورال در ناحيه كمر يا دمي )، و زير عنكبوتيه و همچنين براي انسداد عـصب يـا انفيلتراسـيون دنـدان، انفيلتراسيون موضعي، انسداد عـصبي

بوپي واكائين - BUPIVACAINE

بی حس کننده های موضعی تعداد بازدید :2057
موارد مصرف : بوپي واكائين بطـور كلـي بـراي ايجـاد بيحسي موضعي و يامنطق هاي، يا اپي دورال در ناحيه كمـر و يا خـاجي و انـسداد در ناحيـه زيرعنكبوتيـه و ازطريـق انفيلتراســيون يــا انــسداد
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد