آموزش AngularJS

در  AngularJS ماژول ها در برنامه تعریف می شوند. ماژول در بخش های مختلف یک برنامه می توان استفاده کرد. همچنین ماژول ها برای کنترل نرم افزارها از آن ها استفاده می شود. کنترل ها همیشه به ی
ماژول ها در AngularJS
AngularJS به وسیله عبارات به داده های Html متصل می شود. عبارات ANGULARJS را در داخل آکولاد {{}} تعریف می کنند. همچنین می توان عبارات را داخل یک دستور تعریف کرد:  ng-bind="expression" عبارت ها در ANGULARJS بس
عبارات درAngularJS
برخی از ویژگی های AngularJS : AngularJS نسخه گسترده شده HTML با ویژگی های جدید است. AngularJS ب
مقدمه ای بر AngularJS
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد